ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
นักวิจัย : วารี หะวานนท์
คำค้น : ธนาคารพาณิชย์ , การบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 13, 49 (ม.ค.-มี.ค. 2532) 27-30 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1247
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วารี หะวานนท์ . (2532). ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
วารี หะวานนท์ . 2532. "ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
วารี หะวานนท์ . "ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2532. Print.
วารี หะวานนท์ . ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2532.