ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วาทกรรมในข่าวอัตวินิบาตกรรมของหนังสือพิมพ์ไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วาทกรรมในข่าวอัตวินิบาตกรรมของหนังสือพิมพ์ไทย
นักวิจัย : สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ, 2520-
คำค้น : การฆ่าตัวตาย , ข่าวหนังสือพิมพ์ , การวิเคราะห์เนื้อหา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิลาสินี พิพิธกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741762534 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1059
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่า ข่าวอัตวินิบาตกรรมในหนังสือพิมพ์ไทยประกอบด้วยประเด็นข่าวอะไรบ้าง ถูกประกอบสร้างขึ้นด้วยวาทกรรมประเภทใดและหนังสือพิมพ์ใช้วิธีการใดในการสร้างวาทกรรม โดยศึกษาข่าวอัตวินิบาตกรรมที่นำเสนอบนหน้า 1 และหน้าข่าวต่อของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด ปี พ.ศ. 2544-2545 รวมเวลา 2 ปี ด้วยการใช้เกณฑ์การวิเคราะห์เนื้อหามาพิจารณาประเด็นข่าวอัตวินิบาตกรรมที่หนังสือพิมพ์นำเสนอ โดยใช้แนวคิดของวาทกรรมมาเป็นกรอบการวิเคราะห์หาประเภทของวาทกรรม และวิเคราะห์หาวิธีการที่หนังสือพิมพ์ใช้ในการสร้างวาทกรรม รวมทั้งสัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตวาทกรรมทั้ง 3 ฉบับ ผลการวิจัยพบว่า ข่าวอัตวินิบาตกรรมประกอบด้วยประเด็นเรื่องสาเหตุของการทำอัตวินิบาตกรรม ประเด็นเรื่องเพศ สถานะและความมีชื่อเสียงของผู้ทำอัตวินิบาตกรรม และประเด็นเรื่องความมีเงื่อนงำของการทำอัตวินิบาตกรรม วาทกรรมมีทั้งหมด 12ประเภท คือ วาทกรรมความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กอันเกิดจากปัญหาเพศนำมาซึ่งการทำอัตวินิบาตกรรม วาทกรรมผู้ชายทำอัตวินิบาตกรรมเพราะประสบปัญหาหนักในชีวิต วาทกรรมการทำอัตวินิบาตกรรมเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบน วาทกรรมผู้หญิงทำอัตวินิบาตกรรมเพราะความโง่เขลาและอ่อนแอของตัวเอง วาทกรรมการทำอัตวินิบาตกรรมเป็นทางออกของการถูกลงโทษทางอาญาและสังคม วาทกรรมโรคทางจิตหรือซึมเศร้าเป็นปัจจัยหนึ่งของการทำอัตวินิบาตกรรม วาทกรรมผู้ชายทำอัตวินิบาตกรรมด้วยสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธ์เพราะพฤติกรรมของผู้หญิง วาทกรรมความสงสัยในเหตุการณ์การทำอัตวินิบาตกรรม วาทกรรมผลกระทบจากสารเสพติดนำมาซึ่งการทำอัตวินิบาตกรรม วาทกรรมการเลียนแบบและความหมกมุ่นในสื่อมวลชนนำมาซึ่งการทำอัตวินิบาตกรรม วาทกรรมเพศที่เบี่ยงเบนมักจะหมกมุ่นกับปัญหาเพศจนนำไปสู่การทำอัตวินิบาตกรรมวาทกรรมพฤติกรรมของครูมีส่วนทำให้นักเรียนทำอัตวินิบาตกรรม โดยที่มีสาเหตุเรื่องความรัก ความสัมพันธ์รองรับวาทกรรมถึง 11 ประเภท จึงสามารถสร้างความจริงได้ว่า ปัญหาเรื่องความรัก ความสัมพันธ์เป็นปัจจัยสำคัญต่อการทำอัตวินิบาตกรรม วิธีการที่หนังสือพิมพ์ใช้ในการสร้างวาทกรรมคือ การใช้คุณค่าข่าวต่างๆ บริบททางสังคม การผลิตซ้ำ การตอกย้ำมายาคติและภาพเหมารวม การสร้างเส้นแบ่ง การอ้างอิงกรอบของศีลธรรมและกฎหมาย การทำให้เป็นเรื่องเล็กไม่น่าสนใจ การทำให้เป็นเรื่องส่วนตัว การลดรูปเหลือการอธิบายด้วยเหตุผลเดียวโดยเป็นช่องทางการนำเสนอในการรื้อสร้างมายาคติ

บรรณานุกรม :
สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ, 2520- . (2547). วาทกรรมในข่าวอัตวินิบาตกรรมของหนังสือพิมพ์ไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ, 2520- . 2547. "วาทกรรมในข่าวอัตวินิบาตกรรมของหนังสือพิมพ์ไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ, 2520- . "วาทกรรมในข่าวอัตวินิบาตกรรมของหนังสือพิมพ์ไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ, 2520- . วาทกรรมในข่าวอัตวินิบาตกรรมของหนังสือพิมพ์ไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.