ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยว: กรณีศึกษา ชะอำ-หัวหิน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยว: กรณีศึกษา ชะอำ-หัวหิน
นักวิจัย : มทียา เลิศไกร
คำค้น : 974-671-414-7 , 158 P.
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1092549000151
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ -- วิทยานิพนธ์ -- 2548 / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ --วิทยานิพนธ์ -- 2548 / การท่องเที่ยว -- ค่าใช้จ่าย -- วิจัย / อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- วิจัย / การท่องเที่ยว --อุปสงค์และอุปทาน -- วิจัย / การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ / ชะอำ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว --การศึกษาเฉพาะกรณี / หัวหิน --ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว -- การศึกษาเฉพาะกรณี / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย

บรรณานุกรม :
มทียา เลิศไกร . (2549). การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยว: กรณีศึกษา ชะอำ-หัวหิน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
มทียา เลิศไกร . 2549. "การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยว: กรณีศึกษา ชะอำ-หัวหิน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
มทียา เลิศไกร . "การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยว: กรณีศึกษา ชะอำ-หัวหิน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2549. Print.
มทียา เลิศไกร . การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยว: กรณีศึกษา ชะอำ-หัวหิน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2549.