ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้อินเทอร์เน็ตกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนตาบอด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้อินเทอร์เน็ตกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนตาบอด
นักวิจัย : ศรายุธ จาตุพรพิทักษ์
คำค้น : 974-671-424-4 , 103 P.
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1092549000084
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ -- วิทยานิพนธ์ -- 2548 / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ -- สาขาวิชานิเทศศาสตร์สารสนเทศ-- วิทยานิพนธ์ -- 2548 / ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต -- การดำเนินชีวิต -- วิจัย / คนตาบอด -- การดำเนินชีวิต -- วิจัย /อินเทอร์เน็ตกับคนตาบอด -- วิจัย / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ -- สาขาวิชานิเทศศาสตร์สารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย

บรรณานุกรม :
ศรายุธ จาตุพรพิทักษ์ . (2549). การใช้อินเทอร์เน็ตกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนตาบอด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศรายุธ จาตุพรพิทักษ์ . 2549. "การใช้อินเทอร์เน็ตกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนตาบอด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศรายุธ จาตุพรพิทักษ์ . "การใช้อินเทอร์เน็ตกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนตาบอด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2549. Print.
ศรายุธ จาตุพรพิทักษ์ . การใช้อินเทอร์เน็ตกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนตาบอด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2549.