ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาอายุความในการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาอายุความในการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534
นักวิจัย : กรชนก ยอดกันหา
คำค้น : 974-671-487-2 , 100 P.
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1092549000002
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ -- วิทยานิพนธ์ -- 2549 / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ -- สาขาวิชานิติศาสตร์ --วิทยานิพนธ์ -- 2549 / พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2543 / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ --รับขน -- วิจัย / อายุความ -- วิจัย / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ -- สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย

บรรณานุกรม :
กรชนก ยอดกันหา . (2549). ปัญหาอายุความในการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กรชนก ยอดกันหา . 2549. "ปัญหาอายุความในการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กรชนก ยอดกันหา . "ปัญหาอายุความในการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2549. Print.
กรชนก ยอดกันหา . ปัญหาอายุความในการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2549.