ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์สมรรถนะของระบบทำความเย็นที่ใช้อีวาปอเรเตอร์แบบสัมผัสโดยตรง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์สมรรถนะของระบบทำความเย็นที่ใช้อีวาปอเรเตอร์แบบสัมผัสโดยตรง
นักวิจัย : อติพงศ์ นันทพันธุ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=5531
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงระบบเก็บสะสมพลังงานในรูปน้ำแข็งที่ใช้เทคนิคการ แลกเปลี่ยนความร้อนแบบสัมผัสโดยตรง โดยที่หลักการของระบบดังกล่าวคือการฉีดสารทำ ความเย็น (R12) อุณหภูมิต่ำ เข้าไปแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำโดยตรง ทำให้อุณหภูมิของ น้ำลดลงจนกลายเป็นน้ำแข็งในที่สุด และนำน้ำแข็งที่ได้มาใช้ในระบบปรับอากาศ ระบบที่ศึกษาจะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักคือ คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ วาล์วขยายตัว และถังอีวาปอเรเตอร์แบบสัมผัสโดยตรง โดยระบบดังกล่าวมีความสามารถในการทำความเย็น ประมาณ 2 ตันความเย็น จากการจำลองสถานการณ์ของระบบ ซึ่งได้จากแบบจำลองของอุปกรณ์แต่ละตัวในระบบ นำมาวิเคราะห์หาสมรรถนะของระบบพบว่า สมรรถนะของระบบขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ประการคือ ความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ และอัตราการไหลของสารทำความเย็น โดยพบว่าค่าความเร็ว รอบของคอมเพรสเซอร์ประมาณ 8-10 rps และอัตราการไหลของสารทำความเย็นประมาณ 0.04-0.06 kg/s จะให้ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP) สูงสุดคือประมาณ 3.4-3.6 ซึ่ง สูงกว่าระบบผลิตน้ำแข็งแบบเดิม จากการทดลองนำน้ำแข็งที่ได้มาใช้ในระบบปรับอากาศพบว่า มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ในทางปฏิบัติ

บรรณานุกรม :
อติพงศ์ นันทพันธุ์ . (2540). การวิเคราะห์สมรรถนะของระบบทำความเย็นที่ใช้อีวาปอเรเตอร์แบบสัมผัสโดยตรง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อติพงศ์ นันทพันธุ์ . 2540. "การวิเคราะห์สมรรถนะของระบบทำความเย็นที่ใช้อีวาปอเรเตอร์แบบสัมผัสโดยตรง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อติพงศ์ นันทพันธุ์ . "การวิเคราะห์สมรรถนะของระบบทำความเย็นที่ใช้อีวาปอเรเตอร์แบบสัมผัสโดยตรง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
อติพงศ์ นันทพันธุ์ . การวิเคราะห์สมรรถนะของระบบทำความเย็นที่ใช้อีวาปอเรเตอร์แบบสัมผัสโดยตรง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.