ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตและการหาลักษณะเฉพาะของไฟเบอร์ชนิดโมโนฟิลาเมนต์สำหรับใช้เป็นไหมเย็บแผลชนิด ละลายได้

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตและการหาลักษณะเฉพาะของไฟเบอร์ชนิดโมโนฟิลาเมนต์สำหรับใช้เป็นไหมเย็บแผลชนิด ละลายได้
นักวิจัย : พจมาลย์ พูลมี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=5471
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษากระบวนการปั่นแบบหลอมของพอลิโพรพิลีนเชิงพาณิชย์และพอลิ(แอล- แลคติกแอซิด-โค-คาโพรแลคโทน) พี(แอลแอลเอ-โค-ซีแอล) ให้เป็นเส้นใยโมโนฟิลา เมนต์ไฟเบอร์ ในกระบวนการปั่นแบบหลอมของพอลิโพรพิลีนพบว่าความทนต่อแรงดึงและยังโมดูลัสของโมโนฟิลาเมนต์ เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มอัตราส่วนดึงยืดขณะปั่น (เอสดีอาร์) อย่างไรก็ตาม เอสดีอาร์มีผลเพียง เล็กน้อยหรือไม่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์ความเป็นผลึก นอกจากนี้การศึกษาอิทธิพลของบริเวณควบคุม อุณหภูมิ (ทีซีแซด) (สำหรับพอลิโพรพิลีนเท่านั้น) พบว่าทีซีแซดอาจช่วยเพิ่มการจัดเรียงตัวของ โมเลกุลในฟิลาเมนต์ การศึกษาอิทธิพลของการดึงยืดด้วยความร้อนนอกกระบวนการเพื่อปรับปรุง สมบัติเชิงกลของโมโนฟิลาเมนต์ที่ถูกดึงยืดขณะปั่นพบว่าเมื่ออัตราส่วนดึงยืดนอกกระบวนการ (โอแอลดีอาร์) เพิ่มขึ้นทำให้ความเครียดที่จุดขาดและยังโมดูลัสเพิ่มขึ้นด้วย ในกรณีของพี (แอลแอลเอ-โค-ซีแอล) 8:2 และ 7:3 นั้น ตัวอย่างทั้งสองสามารถถูกดึงขณะหลอมได้แต่ โมโนฟิลาเมนต์เหล่านี้ไม่แข็งแรงพอที่จะถูกปั่นเก็บค่าความเครียดที่จุดขาดมีค่าต่ำมาก: 25 เมกกะปาสคาล และ 30 เมกกะปาสคาล ตามลำดับ ถึงแม้ว่ายังโมดูลัสจะมีค่าใกล้เคียงกับของ ไหมเย็บแผลชนิดโมโนฟิลาเมนต์เชิงพาณิชย์ก็ตาม การยืดที่จุดขาดของตัวอย่าง 8:2 และ 7:3 มีค่า 46 เปอร์เซ็นต์ และ 166 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่า 7:3 ไฟเบอร์ ยืดหยุ่น มากกว่า 8:2 ไฟเบอร์ การแอนนีลหลังกระบวนการปั่นสามารถใช้ปรับปรุงสมบัติเชิงกลได้ โดย การเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความเป็นผลึกในขณะเดียวกัน อย่างไรก็ตาม สมบัติเชิงกลถูกจำกัดโดยมี จุดบกพร่องที่แน่นอนเช่นการเกิดคอคอดและช่องว่างขนาดเล็กที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการปั่น แบบหลอม การศึกษาผลการสลายตัวทางชีวภาพภายนอกร่างกายในสารละลายฟอสเฟสบัฟเฟอร์ ที่พีเอช 7.40 และที่อุณหภูมิ 37.0(+,ฏ)1.0 องศาเซลเซียส แสดงว่า พี(แอลแอลเอ-โค-ซีแอล) 7:3 โมโนฟิลาเมนต์มีศักยภาพในการสลายตัวทางชีวภาพโดยการไฮโดรไลซิสแบบธรรมดา อัตราของการ สลายตัวถูกวัดในรูปของการสูญเสียน้ำหนัก มีความคล้ายกับไหมเย็บแผลเชิงพาณิชย์ "แมกซอน" คือ โคพอลิเมอร์มีน้ำหนักหายไปประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักเริ่มต้นภายในระยะเวลาการแช่ 11 สัปดาห์

บรรณานุกรม :
พจมาลย์ พูลมี . (2540). การผลิตและการหาลักษณะเฉพาะของไฟเบอร์ชนิดโมโนฟิลาเมนต์สำหรับใช้เป็นไหมเย็บแผลชนิด ละลายได้.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พจมาลย์ พูลมี . 2540. "การผลิตและการหาลักษณะเฉพาะของไฟเบอร์ชนิดโมโนฟิลาเมนต์สำหรับใช้เป็นไหมเย็บแผลชนิด ละลายได้".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พจมาลย์ พูลมี . "การผลิตและการหาลักษณะเฉพาะของไฟเบอร์ชนิดโมโนฟิลาเมนต์สำหรับใช้เป็นไหมเย็บแผลชนิด ละลายได้."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
พจมาลย์ พูลมี . การผลิตและการหาลักษณะเฉพาะของไฟเบอร์ชนิดโมโนฟิลาเมนต์สำหรับใช้เป็นไหมเย็บแผลชนิด ละลายได้. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.