ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสกัดแยกสารยับยั้งเอนไซม์ย่อยคาร์โบไฮเดรตจากสมุนไพรไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสกัดแยกสารยับยั้งเอนไซม์ย่อยคาร์โบไฮเดรตจากสมุนไพรไทย
นักวิจัย : ชนิดา หันสวาสดิ์
คำค้น : Caco-2 , Caco-2 cell culture , glucosidases inhibitors , Morus alba Linn. (Mulberry) , เอนไซม์อัลฟากลูโคซิเดส , ใบหม่อน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4580024 , http://research.trf.or.th/node/342
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สารออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อัลฟากลูโคซิเดสจะทำให้การย่อยสลายแป้งและโอลิโกแซคคาไรด์สเกิดขึ้นช้าลง ซึ่งส่งผลให้การดูดซับน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดลดลงและนำไปสู่แนวทางการรักษาโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งพาอินซูลิน ดังนั้นจุดประสงค์ของโครงการวิจัยนี้คือการสกัดแยกสารออกฤทธิ์ที่สามารถยับยั้งเอนไซม์ย่อยคาร์โบไฮเดรตสองชนิดคือ ซูเครสซึ่งสกัดได้จากลำไส้เล็กของหนู และอัลฟาอมิเลสที่สกัดมาจากกระเพาะหมู (PPA) จากสมุนไพรไทยหลายชนิด และเพื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้ของสมุนไพรไทยในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ดังกล่าวในมนุษย์โดยใช้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของเซลล์มะเร็งชนิด Caco-2 เป็นแบบจำลองในการศึกษา จากผลการสกัดพืชสมุนไพรไทยด้วยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เมธานอลพบว่าพืชสมุนไพร 6 ชนิดจาก 47 ชนิดให้ค่าการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ซูเครส และ PPA ได้สูงทั้งนี้รวมไปถึง Morus alba Linn (Mulberry) หรือใบหม่อน ซึ่งพบว่าสามารถยับยั้งเอนไซม์ซูเครสได้ 85.70% และ PPA 94.71% ดังนั้นจึงนำส่วนที่ละลายได้ในชั้นของเอธิลอะซิเตทมาทำการแยกให้บริสุทธิ์โดยใช้คอลัมน์โครมาโตกราฟีและ HPLC จากนั้นทำการศึกษาโครงสร้างด้วย MS และ NMR พบว่าสารออกฤทธิ์ที่พบคือสารประกอบของกรดปาลมิติกและกรดโอลิอิก ซึ่งสามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ PPA ได้ 71% นอกจากนี้ยังพบว่าในชั้นน้ำของสารสกัดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เมธานอลจากใบหม่อนให้ค่าการยับยั้งเอนไซม์ซูเครสและมอลเตสสูง ประกอบกับในปัจจุบัน mulberry หรือ ใบหม่อนได้รับความนิยมในการบริโภคในรูปของชาใบหม่อน ดังนั้นจึงทำการศึกษาผลของสารออกฤทธิ์ของชาใบหม่อนจาก 4 ผลิตภัณฑ์และระยะเวลาที่ใช้ในการชงชาที่ต่างกัน ผลการศึกษาพบว่าการยับยั้งเอนไซม์มีค่ามากที่สุดในเวลาการชงชาที่ต่างกันในแต่ละผลิตภัณฑ์แต่สามารถสรุปได้ว่าระยะเวลาในการชงชาตั้งแต่ 3-5 นาที สามารถให้ประสิทธิภาพในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ได้สูงสุด ในการศึกษาโดยใช้แบบจำลองของเซลล์ Caco-2 พบว่าชาใบหม่อนสามารถลดปริมาณกลูโคสในชั้นอพิคัลและชั้นเบซัลของ Caco-2 monolayer ได้ ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าชาใบหม่อนให้สารออกฤทธิ์ที่สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ PPA, ซูเครส และมอลเตส และมีความเป็นไปได้ที่จะใช้บริโภคเป็นชาสมุนไพรสำหรับป้องกันโรคเบาหวาน แต่อย่างไรก็ตามปริมาณของสารออกฤทธิ์ในชาใบหม่อนควรจะต้องทำการศึกษาต่อไป นอกจากนี้ผลการศึกษาที่ได้จากโครงการวิจัยนี้พบว่านอกเหนือจากใบหม่อนแล้วยังมีสมุนไพรไทยอีกหลายชนิดที่มีศักยภาพในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ย่อยคาร์โบไฮเดรต ดังนั้นควรจะมีการศึกษาสกัดแยกสารออกฤทธิ์ชนิดอื่นๆ จากสมุนไพรดังกล่าวในอนาคต Using inhibitors of ?-glucosidase enzymes, which would delay the degradation of starch and oligosaccharides, therefore decrease the glucose absorption is a prospective approach for treating noninsulin-dependent diabetes mellitus. Therefore, the aim of this study was to isolate inhibitory active compounds against two ?-carbohydrate digestive enzymes, rat intestinal sucrase and porcine pancreatic ?-amylase (PPA), from various kinds of Thai herbs and to study the effect of such isolated active compounds on carbohydrate digestion using Caco-2 cell culture. Thai herbs samples were extracted with 50% MeOH and found that 6 of the 47 tested plant materials showed high ?-amylase and sucrase inhibitory activity including Morus alba Linn. (Mulberry) leaves (85.70% and 94.71%, respectively). The ethyl acetate partitioned fraction of mulberry extract, which showed high PPA inhibitory activity was basically purified using column chromatography and the eluted active fractions were further purified by HPLC. Chemical structure analysises by MS and NMR measurements revealed that the active constituents from mulberry leaves extract was a mixture of palmitic and oleic acids which showed 71% PPA inhibitory activity. In addition, sucrase and maltase inhibitory activities of the hot water extract of mulberry teas (Mon tea) purchased from different local markets of Thailand were compared. The results showed that although there were significant differences of product varieties in highest inhibitory activity against both sucrase and maltase, the brewing time of 3 to 5 min in tea preparation showed the most effective enzyme inhibition. In a Caco-2 cell culture experiment the investigated mulberry tea reduced the liberated glucose contents in both apical and basal sides of the cell monolayers. It can be concluded that hot water extract of mulberry leaves, (mulberry tea) does have inhibitory effect against ?-glucosidases, PPA, sucrase and maltase enzymes, and has potential possibility to be consumed as antidiabetic herb tea. We propose that the quantitative measurement of active compounds in hot water extract of mulberry tea infusion should be performed. In addition, the other prospective samples showed high enzyme inhibitiory acitivities found in this study should be investigated further.

บรรณานุกรม :
ชนิดา หันสวาสดิ์ . (2546). การสกัดแยกสารยับยั้งเอนไซม์ย่อยคาร์โบไฮเดรตจากสมุนไพรไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ชนิดา หันสวาสดิ์ . 2546. "การสกัดแยกสารยับยั้งเอนไซม์ย่อยคาร์โบไฮเดรตจากสมุนไพรไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ชนิดา หันสวาสดิ์ . "การสกัดแยกสารยับยั้งเอนไซม์ย่อยคาร์โบไฮเดรตจากสมุนไพรไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546. Print.
ชนิดา หันสวาสดิ์ . การสกัดแยกสารยับยั้งเอนไซม์ย่อยคาร์โบไฮเดรตจากสมุนไพรไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2546.