ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Procter & Gamble น้ำยาปรับผ้านุ่ม : บทบาทของการวิจัยตลาดในการพัฒนาสินค้าใหม่

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Procter & Gamble น้ำยาปรับผ้านุ่ม : บทบาทของการวิจัยตลาดในการพัฒนาสินค้าใหม่
นักวิจัย : สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์
คำค้น : วิจัยการตลาด
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 11, 44 (ต.ค.-ธ.ค. 2530) 130-145 , 0125-233X , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1209
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์ . (2530). Procter & Gamble น้ำยาปรับผ้านุ่ม : บทบาทของการวิจัยตลาดในการพัฒนาสินค้าใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์ . 2530. "Procter & Gamble น้ำยาปรับผ้านุ่ม : บทบาทของการวิจัยตลาดในการพัฒนาสินค้าใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์ . "Procter & Gamble น้ำยาปรับผ้านุ่ม : บทบาทของการวิจัยตลาดในการพัฒนาสินค้าใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2530. Print.
สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์ . Procter & Gamble น้ำยาปรับผ้านุ่ม : บทบาทของการวิจัยตลาดในการพัฒนาสินค้าใหม่. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2530.