ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิธีการวิจัยตลาดแบบญี่ปุ่น

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิธีการวิจัยตลาดแบบญี่ปุ่น
นักวิจัย : สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์
คำค้น : การตลาด
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 11, 44 (ต.ค.-ธ.ค. 2530) 83-91 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1207
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์ . (2530). วิธีการวิจัยตลาดแบบญี่ปุ่น.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์ . 2530. "วิธีการวิจัยตลาดแบบญี่ปุ่น".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์ . "วิธีการวิจัยตลาดแบบญี่ปุ่น."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2530. Print.
สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์ . วิธีการวิจัยตลาดแบบญี่ปุ่น. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2530.