ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สรุปผลวิจัย : แนวทางการพัฒนาเกษตรที่ครบวงจร

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สรุปผลวิจัย : แนวทางการพัฒนาเกษตรที่ครบวงจร
นักวิจัย : สุนี ศักรนันท์
คำค้น : การส่งเสริมการเกษตร , อุตสาหกรรมการเกษตร , ข้าวโพด
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 11, 44 (ต.ค.-ธ.ค. 2530) 39-48 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1204
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุนี ศักรนันท์ . (2530). สรุปผลวิจัย : แนวทางการพัฒนาเกษตรที่ครบวงจร.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สุนี ศักรนันท์ . 2530. "สรุปผลวิจัย : แนวทางการพัฒนาเกษตรที่ครบวงจร".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สุนี ศักรนันท์ . "สรุปผลวิจัย : แนวทางการพัฒนาเกษตรที่ครบวงจร."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2530. Print.
สุนี ศักรนันท์ . สรุปผลวิจัย : แนวทางการพัฒนาเกษตรที่ครบวงจร. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2530.