ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตลาดในธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตลาดในธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
นักวิจัย : พิเชษฐ์ สัมปชัญญะ
คำค้น : การควบคุมคุณภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 8, 32 (ก.ค.-ก.ย. 2527) 62-65 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1200
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิเชษฐ์ สัมปชัญญะ . (2527). การตลาดในธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
พิเชษฐ์ สัมปชัญญะ . 2527. "การตลาดในธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
พิเชษฐ์ สัมปชัญญะ . "การตลาดในธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2527. Print.
พิเชษฐ์ สัมปชัญญะ . การตลาดในธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2527.