ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงสร้างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั๋วสัญญาใช้เงิน : สาเหตุและแนวทางสำหรับการออม

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงสร้างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั๋วสัญญาใช้เงิน : สาเหตุและแนวทางสำหรับการออม
นักวิจัย : จิรัตน์ สังข์แก้ว
คำค้น : การประหยัดและการออม
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 8,31 (เม.ย.-มิ.ย. 2527) 51-63 , 0125-233X , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1194
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิรัตน์ สังข์แก้ว . (2527). โครงสร้างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั๋วสัญญาใช้เงิน : สาเหตุและแนวทางสำหรับการออม.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
จิรัตน์ สังข์แก้ว . 2527. "โครงสร้างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั๋วสัญญาใช้เงิน : สาเหตุและแนวทางสำหรับการออม".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
จิรัตน์ สังข์แก้ว . "โครงสร้างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั๋วสัญญาใช้เงิน : สาเหตุและแนวทางสำหรับการออม."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2527. Print.
จิรัตน์ สังข์แก้ว . โครงสร้างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั๋วสัญญาใช้เงิน : สาเหตุและแนวทางสำหรับการออม. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2527.