ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบัญชีตามความรับผิดชอบนั้นเป็นเช่นไร

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบัญชีตามความรับผิดชอบนั้นเป็นเช่นไร
นักวิจัย : เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ
คำค้น : การบัญชีบริหาร
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 8, 30 (ม.ค.-มี.ค. 2527) 11-17 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1187
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ . (2527). การบัญชีตามความรับผิดชอบนั้นเป็นเช่นไร.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ . 2527. "การบัญชีตามความรับผิดชอบนั้นเป็นเช่นไร".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ . "การบัญชีตามความรับผิดชอบนั้นเป็นเช่นไร."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2527. Print.
เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ . การบัญชีตามความรับผิดชอบนั้นเป็นเช่นไร. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2527.