ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของข้าวนาดำ (Oryza sativa L.) สำหรับการทดสอบแบบจำลอง CERES - Rice ในภาคเหนือของประเทศ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของข้าวนาดำ (Oryza sativa L.) สำหรับการทดสอบแบบจำลอง CERES - Rice ในภาคเหนือของประเทศ
นักวิจัย : ปัญญา หมั่นเก็บ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=3551
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ต้นฉบับไม่มีบทคัดย่อ

บรรณานุกรม :
ปัญญา หมั่นเก็บ . (2535). การปรับค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของข้าวนาดำ (Oryza sativa L.) สำหรับการทดสอบแบบจำลอง CERES - Rice ในภาคเหนือของประเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปัญญา หมั่นเก็บ . 2535. "การปรับค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของข้าวนาดำ (Oryza sativa L.) สำหรับการทดสอบแบบจำลอง CERES - Rice ในภาคเหนือของประเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปัญญา หมั่นเก็บ . "การปรับค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของข้าวนาดำ (Oryza sativa L.) สำหรับการทดสอบแบบจำลอง CERES - Rice ในภาคเหนือของประเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
ปัญญา หมั่นเก็บ . การปรับค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของข้าวนาดำ (Oryza sativa L.) สำหรับการทดสอบแบบจำลอง CERES - Rice ในภาคเหนือของประเทศ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.