ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธุรกิจโรงแรมกับแผนงานการตลาดเพื่อต้อนรับปีท่องเที่ยวไทย 2530

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ธุรกิจโรงแรมกับแผนงานการตลาดเพื่อต้อนรับปีท่องเที่ยวไทย 2530
นักวิจัย : ชัยนันท์ แย้มสอาด
คำค้น : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 11, 43 (ก.ค.-ก.ย. 2530) 22-30 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1163
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชัยนันท์ แย้มสอาด . (2530). ธุรกิจโรงแรมกับแผนงานการตลาดเพื่อต้อนรับปีท่องเที่ยวไทย 2530.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ชัยนันท์ แย้มสอาด . 2530. "ธุรกิจโรงแรมกับแผนงานการตลาดเพื่อต้อนรับปีท่องเที่ยวไทย 2530".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ชัยนันท์ แย้มสอาด . "ธุรกิจโรงแรมกับแผนงานการตลาดเพื่อต้อนรับปีท่องเที่ยวไทย 2530."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2530. Print.
ชัยนันท์ แย้มสอาด . ธุรกิจโรงแรมกับแผนงานการตลาดเพื่อต้อนรับปีท่องเที่ยวไทย 2530. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2530.