ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอเชียงของ จังหวัด เชียงราย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอเชียงของ จังหวัด เชียงราย
นักวิจัย : รัชนี มิตกิตติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=3439
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ต้นฉบับไม่มีบทคัดย่อ

บรรณานุกรม :
รัชนี มิตกิตติ . (2535). ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอเชียงของ จังหวัด เชียงราย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รัชนี มิตกิตติ . 2535. "ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอเชียงของ จังหวัด เชียงราย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รัชนี มิตกิตติ . "ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอเชียงของ จังหวัด เชียงราย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
รัชนี มิตกิตติ . ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอเชียงของ จังหวัด เชียงราย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.