ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บริษัททัวร์กับปีท่องเที่ยวไทย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บริษัททัวร์กับปีท่องเที่ยวไทย
นักวิจัย : นรีทิพย์ ทุ่งกาวี
คำค้น : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว , บริษัทนำเที่ยว
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 11, 43 (ก.ค.-ก.ย. 2530) 18-20 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1162
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นรีทิพย์ ทุ่งกาวี . (2530). บริษัททัวร์กับปีท่องเที่ยวไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
นรีทิพย์ ทุ่งกาวี . 2530. "บริษัททัวร์กับปีท่องเที่ยวไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
นรีทิพย์ ทุ่งกาวี . "บริษัททัวร์กับปีท่องเที่ยวไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2530. Print.
นรีทิพย์ ทุ่งกาวี . บริษัททัวร์กับปีท่องเที่ยวไทย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2530.