ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สงคราม PC ใครจะอยู่ใครจะไประหว่าง IBM กับเครื่องเลียนแบบ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สงคราม PC ใครจะอยู่ใครจะไประหว่าง IBM กับเครื่องเลียนแบบ
นักวิจัย : กรกาญจน์ รักเผ่าพันธ์, ผู้แปลและเรียบเรียง
คำค้น : คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 11, 41 (ม.ค.-มี.ค. 2530) 32-37 , 0125-233x , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1147
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เรียบเรียงจาก the PC Wars : IBM VS The Clones

บรรณานุกรม :
กรกาญจน์ รักเผ่าพันธ์, ผู้แปลและเรียบเรียง . (2530). สงคราม PC ใครจะอยู่ใครจะไประหว่าง IBM กับเครื่องเลียนแบบ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
กรกาญจน์ รักเผ่าพันธ์, ผู้แปลและเรียบเรียง . 2530. "สงคราม PC ใครจะอยู่ใครจะไประหว่าง IBM กับเครื่องเลียนแบบ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
กรกาญจน์ รักเผ่าพันธ์, ผู้แปลและเรียบเรียง . "สงคราม PC ใครจะอยู่ใครจะไประหว่าง IBM กับเครื่องเลียนแบบ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2530. Print.
กรกาญจน์ รักเผ่าพันธ์, ผู้แปลและเรียบเรียง . สงคราม PC ใครจะอยู่ใครจะไประหว่าง IBM กับเครื่องเลียนแบบ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2530.