ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสมการไดโอแฟนทีนบางแบบในจำนวนเต็มเกาส์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสมการไดโอแฟนทีนบางแบบในจำนวนเต็มเกาส์
นักวิจัย : ณรงค์ฤทธิ์ ปุตุรงค์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=3271
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ต้นฉบับไม่มีบทคัดย่อ

บรรณานุกรม :
ณรงค์ฤทธิ์ ปุตุรงค์ . (2533). การศึกษาสมการไดโอแฟนทีนบางแบบในจำนวนเต็มเกาส์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ณรงค์ฤทธิ์ ปุตุรงค์ . 2533. "การศึกษาสมการไดโอแฟนทีนบางแบบในจำนวนเต็มเกาส์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ณรงค์ฤทธิ์ ปุตุรงค์ . "การศึกษาสมการไดโอแฟนทีนบางแบบในจำนวนเต็มเกาส์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2533. Print.
ณรงค์ฤทธิ์ ปุตุรงค์ . การศึกษาสมการไดโอแฟนทีนบางแบบในจำนวนเต็มเกาส์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2533.