ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้สัญญะและรหัสในการสื่อความหมายของบริการข้อความสั้นจากโทรศัพท์เคลื่อนที่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้สัญญะและรหัสในการสื่อความหมายของบริการข้อความสั้นจากโทรศัพท์เคลื่อนที่
นักวิจัย : กมลวรรณ พรหมพิทักษ์, 2518-
คำค้น : โทรศัพท์เคลื่อนที่ , บริการส่งข้อความทางโทรศัพท์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริชัย ศิริกายะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741718306 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/960
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยเรื่อง การใช้สัญญะและรหัสในการสื่อความหมายของบริการข้อความสั้นจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการประกอบสร้างความหมายของสัญญะและรหัสภาษาในข้อความสั้น และเพื่อให้เข้าใจถึงการเข้ารหัสความหมายของข้อความสั้นในการสื่อสารด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ในแต่ละวาระโอกาสทางการสื่อสารคือ วันคริสต์มาส วันปีใหม่ วันวาเลนไทน์และวันครบรอบวันเกิด โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับการใช้คำย่อในกลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ด้วยกัน แนวคิดเกี่ยวกับรหัสของการ์ตูน แนวคิดเกี่ยวกับอสัญรูปและแนวคิดเกี่ยวกับมุขของการ์ตูนมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า การประกอบสร้างความหมายของสัญญะ อสัญรูปและรหัสภาษาที่เป็นภาพนั้น เป็นการนำคุณลักษณะร่วมบางประการของแบบแผนจากประสบการณ์จริง มาประกอบสร้างเป็นภาพการ์ตูน แล้วจึงนำภาพการ์ตูนมาเป็นแม่แบบในการประกอบสร้างเป็นภาพ โดยใช้ตัวอักษรและเครื่องหมายในโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาประกอบกัน ส่วนการประกอบสร้างความหมายของสัญญะ อสัญรูปและรหัสภาษาที่เป็นข้อความนั้น มีการประกอบสร้างตามรหัสไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สัญลักษณ์และอสัญรูปที่กำหนดขึ้นมาใช้เฉพาะคือ คำย่อ ภาษาคาราโอเกะ เครื่องหมายที่แสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึกและสัญรูปอารมณ์ เมื่อนำภาพและข้อความที่ได้มาเข้ารหัสความหมายภายใต้ปริบทวาระและโอกาสทางการสื่อสารดังกล่าวพบว่า มีการใช้ภาพและข้อความร่วมกันได้

บรรณานุกรม :
กมลวรรณ พรหมพิทักษ์, 2518- . (2545). การใช้สัญญะและรหัสในการสื่อความหมายของบริการข้อความสั้นจากโทรศัพท์เคลื่อนที่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กมลวรรณ พรหมพิทักษ์, 2518- . 2545. "การใช้สัญญะและรหัสในการสื่อความหมายของบริการข้อความสั้นจากโทรศัพท์เคลื่อนที่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กมลวรรณ พรหมพิทักษ์, 2518- . "การใช้สัญญะและรหัสในการสื่อความหมายของบริการข้อความสั้นจากโทรศัพท์เคลื่อนที่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
กมลวรรณ พรหมพิทักษ์, 2518- . การใช้สัญญะและรหัสในการสื่อความหมายของบริการข้อความสั้นจากโทรศัพท์เคลื่อนที่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.