ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุดมการณ์ทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองที่ปรากฏในข้อเขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในประเทศแถบเอเซีย เปรียบเทียบนิตยสารไทม์กับเอเซียวีค

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อุดมการณ์ทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองที่ปรากฏในข้อเขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในประเทศแถบเอเซีย เปรียบเทียบนิตยสารไทม์กับเอเซียวีค
นักวิจัย : วรรณมณี บัวเทศ, 2519-
คำค้น : ไทม์แมคกาซีน , เอเชียวีค , การวิเคราะห์เนื้อหา , อุดมการณ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดวงกมล ชาติประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741711794 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/942
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาอุดมการณ์ที่แฝงอยู่ในเนื้อหาของข้อเขียนของนิตยสารภาษาต่างประเทศ 2 ฉบับคือ ไทม์ฉบับสหรัฐอเมริกาและเอเชียวีค เพื่อเปรียบเทียบเนื้อหาอุดมการณ์ที่ปรากฏในข้อเขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในประเทศแถบเอเชียจากนิตยสารทั้ง 2 ฉบับซึ่งมีเจ้าของเดียวกันแต่กลุ่มเป้าหมายแตกต่าง โดยเลือกศึกษาเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในเอเชียและเป็นที่สนใจของประชมคมโลก 4 เหตุการณ์ ได้แก่ การส่งมอบเกาะฮ่องกงจากอังกฤษสู่จีน การเดินทางไปเยือนอินเดียและปากีสถานของประธานาธิบดีบิล คลินตัน ความขัดแย้งระหว่างดร.มหาธีร์ มูฮัมหมัดกับอันวาร์ อิบราฮิม และความขัดแย้งในติมอร์ตะวันออก ผลการวิจัยพบว่า แม้ว่านิตยสารทั้ง 2 ฉบับจะมีกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง คือ ไทม์มีกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวสหรัฐอเมริกา(ตะวันตก) และเอเชียวีคมีกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวเอเชีย(ตะวันออก) แต่เนื้อหาอุดมการณ์ที่ปรากฏในข้อเขียนของนิตยสารทั้งสองเกือบทั้งหมดจะเป็นอุดมการณ์ตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับประเทศโลกตะวันตกและอุดมการณ์ทุนนิยมซึ่งหมายรวมถึงรูปแบบการดำเนินธุรกิจการค้าเสรี และการเกิดช่องว่างหรือความเหลื่อมล้ำระหว่างคนในสังคม สำหรับผู้รับสารชาวตะวันตก การรับสารที่มีเนื้อหาอุดมการณ์ตะวันตกจึงเหมือนเป็นการตอกย้ำรากฐานความเชื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ขณะที่ผู้รับสารซึ่งเป็นชาวตะวันออกที่อุดมการณ์พื้นฐานหรืออุดมการณ์ท้องถิ่นไม่เข้มแข็งพอก็อาจจะเริ่มเปลี่ยนความเชื่อ และนำไปสู่การครอบงำทางอุดมการณ์ได้ง่าย

บรรณานุกรม :
วรรณมณี บัวเทศ, 2519- . (2545). อุดมการณ์ทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองที่ปรากฏในข้อเขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในประเทศแถบเอเซีย เปรียบเทียบนิตยสารไทม์กับเอเซียวีค.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรรณมณี บัวเทศ, 2519- . 2545. "อุดมการณ์ทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองที่ปรากฏในข้อเขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในประเทศแถบเอเซีย เปรียบเทียบนิตยสารไทม์กับเอเซียวีค".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรรณมณี บัวเทศ, 2519- . "อุดมการณ์ทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองที่ปรากฏในข้อเขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในประเทศแถบเอเซีย เปรียบเทียบนิตยสารไทม์กับเอเซียวีค."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
วรรณมณี บัวเทศ, 2519- . อุดมการณ์ทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองที่ปรากฏในข้อเขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในประเทศแถบเอเซีย เปรียบเทียบนิตยสารไทม์กับเอเซียวีค. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.