ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างเทพนิยายสมัยใหม่ในภาพยนตร์ชุดสตาร์วอร์ส

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างเทพนิยายสมัยใหม่ในภาพยนตร์ชุดสตาร์วอร์ส
นักวิจัย : ทัศนัย กุลบุญลอย, 2508-
คำค้น : ลูคัส, ยอร์ช, ค.ศ. 1944- , สตาร์วอร์ส (ภาพยนตร์) , เทพนิยาย , ภาพยนตร์--การผลิตและการกำกับรายการ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741704755 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/920
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ศึกษาประวัติ ผลงาน และแรงบันดาลใจ ในการสร้างภาพยนต์ชุดสตาร์วอร์สของจอร์จ ลูคัส รวมถึงความเป็นเทพนิยาย และการใช้เทคนิคต่างๆ ในการสร้างสรรค์และนำเสนอ เพื่อสรุปหาลักษณะของเทพนิยายสมัยใหม่ในภาพยนต์ชุดนี้ ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 1. ลูคัสมีความชื่นชอบและสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้าน และเนื้อหาทางด้านวัฒนธรรมที่ปรากฎอยู่ในนิทานพื้นบ้านเหล่านั้น และได้แรงบันดาลใจหลักๆ ในการสร้างภาพยนตร์ชุดสตาร์วอร์สมาจากงานเขียนของ แคมป์เบลล์และของโทลคีน งานภาพยนตร์ของคุโรซาวา ภาพยนตร์แนวตะวันตกของอเมริกา และภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์และการ์ตูนแนวนิยายวิทยาศาสตร์ 2. ลูคัสได้นำเอาเค้าโครงเรื่อง แก่นเรื่อง และลักษณะเด่นของตัวละครจากเทพนิยายต่างๆ มาดัดแปลงละตีความเสียใหม่ให้เข้ากับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยไม่ได้มีการอ้างถึงเนื้อเรื่อง และตัวละครจากเทพนิยายดั้งเดิมโดยตรง 3. ภาพยนตร์ชุดสตาร์วอร์สได้รับการสร้างสรรค์ และนำเสนอด้วยเทคนิคทางด้านภาพและเสียงที่โดดเด่นและทันสมัย ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ ประกอบเข้ากับการดัดแปลงรูปแบบและเนื้อหา ให้แตกต่างออกไปจากภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ ในประเภทและยุคเดียวกัน 4. เทพนิยายสมัยใหม่ในภาพยนตร์ชุดสตาร์วอร์ส เกิดจากการนำเสนอเทพนิยายในรูปแบบใหม่ โดยเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบดั้งเดิม รวมทั้งมีการผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย และมีการสนองตอบอารมณ์ของผู้ชมด้วยการนำเสนอแนวคิด และลักษณะเด่นทางด้านวัฒนธรรมของสังคมอเมริกันในหลายรูปแบบ

บรรณานุกรม :
ทัศนัย กุลบุญลอย, 2508- . (2544). การสร้างเทพนิยายสมัยใหม่ในภาพยนตร์ชุดสตาร์วอร์ส.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทัศนัย กุลบุญลอย, 2508- . 2544. "การสร้างเทพนิยายสมัยใหม่ในภาพยนตร์ชุดสตาร์วอร์ส".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทัศนัย กุลบุญลอย, 2508- . "การสร้างเทพนิยายสมัยใหม่ในภาพยนตร์ชุดสตาร์วอร์ส."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ทัศนัย กุลบุญลอย, 2508- . การสร้างเทพนิยายสมัยใหม่ในภาพยนตร์ชุดสตาร์วอร์ส. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.