ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลยุทธ์การจัดการนิตยสารภาพยนตร์ต่างประเทศ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์การจัดการนิตยสารภาพยนตร์ต่างประเทศ
นักวิจัย : เมธาจิตร์ ไตรยภาพ
คำค้น : วารสาร , ภาพยนตร์ -- วารสาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : รจิตลักขณ์ แสงอุไร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740302432 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/882
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงกลยุทธ์การจัดการนิตยสารภาพยนตร์ต่างประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย การบริหารงาน การจัดองค์กร การนำเสนอเนื้อหา กระบวนการผลิต และกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด ตลอดจนศึกษาถึงทิศทางของนิตยสารภาพยนตร์ต่างประเทศในอนาคต โดยศึกษาจากนิตยสารภาพยนตร์ต่างประเทศ 4 ชื่อฉบับ คือ สตาร์พิคส์ ซีเนแม็ก เอนเตอร์เทน มูฟวี่ไทม์ ผลการวิจัยพบว่า องค์กรผู้ผลิตนิตยสารภาพยนตร์ต่างประเทศ มีกลยุทธ์การจัดการด้านธุรกิจของแต่ละองค์กรที่แตกต่างกันไปตามขนาดขององค์กร กลยุทธ์การตลาดเป็นสิ่งสำคัญที่นิตยสารภาพยนตร์ต่างประเทศให้ความสำคัญทั้งในด้านจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา สถานที่จัดจำหน่าย และกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด เพื่อสร้างให้นิตยสารมีจุดขายและมีกลุ่มผู้อ่านประจำ ด้านการนำเสนอเนื้อหาพบว่าหากพิจารณาเพียงผิวเผินนิตยสารแต่ละชื่อฉบับมีเนื้อหาและภาพประกอบที่คล้ายคลึงกัน เนื่องจากเนื้อหาและภาพประกอบมาจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน คือ บริษัทตัวแทนจำหน่ายภาพยนตร์ แต่เมื่อพิจารณาและศึกษาอย่างถี่ถ้วนพบว่านิตยสารแต่ละฉบับได้นำความคล้ายคลึงกันด้านเนื้อหามาสร้างความแตกต่างจนเป็นจุดขายของนิตยสารแต่ละฉบับ เนื้อหาหลักของนิตยสาร ประกอบไปด้วย เรื่องย่อภาพยนตร์ บทความ บทวิจารณ์ บทสัมภาษณ์ โดยนิตยสารแต่ละชื่อฉบับจะมีวิธีการคัดเลือกเนื้อหาและนำเสนอเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้อ่าน และใช้วิธีการส่งเสริมการตลาดเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อดึงดูดให้มีผู้สมัครสมาชิกนิตยสารหรือซื้อนิตยสาร วิธีการส่งเสริมการตลาดที่นิยมคือ การแจกของรางวัล การแจกแถมสินค้า การจัดทำสิ่งพิมพ์ฉบับพิเศษ และการจัดชมภาพยนตร์รอบพิเศษฟรี นอกจากนี้การวิจัยยังพบว่าการที่นิตยสารภาพยนตร์ต่างประเทศมีพัฒนาการที่ยาวนานและมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนั้นได้รับการสนับสนุนด้านเนื้อหา ภาพประกอบ โฆษณา และ สนับสนุนการจัดกิจกรรมพิเศษ จากกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตร์ต่างประเทศที่ต้องการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของตนผ่านสื่อต่างๆ ทั้งสองฝ่ายต่างเอื้อประโยชน์แก่กัน สำหรับการศึกษาแน้วโน้มของธุรกิจนิตยสารภาพยนตร์ต่างประเทศในอนาคตพบว่า ภาวะการแข่งขันของนิตยสารประเภทนี้ยังคงมีสูงขึ้นและมีนิตยสารฉบับใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา รูปแบบของนิตยสารภาพยนตร์ต่างประเทศในอนาคตจะมีความทันสมัยขึ้น ทั้งในด้านของเนื้อหา ภาพประกอบ รูปเล่ม สีสัน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อแข่งขันกับซีดีแม็กกาซีน นิตยสารภาพยนตร์บนอินเตอร์เน็ต และเว็บไซต์ภาพยนตร์

บรรณานุกรม :
เมธาจิตร์ ไตรยภาพ . (2544). กลยุทธ์การจัดการนิตยสารภาพยนตร์ต่างประเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เมธาจิตร์ ไตรยภาพ . 2544. "กลยุทธ์การจัดการนิตยสารภาพยนตร์ต่างประเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เมธาจิตร์ ไตรยภาพ . "กลยุทธ์การจัดการนิตยสารภาพยนตร์ต่างประเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
เมธาจิตร์ ไตรยภาพ . กลยุทธ์การจัดการนิตยสารภาพยนตร์ต่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.