ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บรรพชีวิตวิทยาและลำดับชั้นหินของกลุ่มชีวินหอยน้ำจืดจากหมวดหินเสาขัวกลุ่มหินโคราชบริเวณภูเวียงจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บรรพชีวิตวิทยาและลำดับชั้นหินของกลุ่มชีวินหอยน้ำจืดจากหมวดหินเสาขัวกลุ่มหินโคราชบริเวณภูเวียงจังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ
คำค้น : SAO KHUA FORMATION , PHU WIANG , BLOCK SAMPLING , FLESHWATER MOLLUSCAN ASSEMBLAGES
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082548000759
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ซากดึกดำบรรพ์กลุ่มชีวินหอยน้ำจืดในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียงจังหวัดขอนแก่นจำนวน 5 แหล่งได้ถูกขุดค้นและนำมาศึกษา ซากดึกดำบรรพ์หอยน้ำจืดทั้ง 5 แหล่งปรากฏในบริเวณเทือกเขาชั้นในของเทือกเขาภูเวียงเรียงตัวจากทิศใต้ไปทิศเหนือ ดังต่อไปนี้แหล่ง PW-M-5 อยู่ทางทิศใต้ของภูน้อยพบซากหอยกาบคู่ในชั้นหินทรายปนกรวดมนเม็ดโคลนแหล่งอื่นๆ พบบริเวณภูประตูตีหมา ได้แก่ แหล่ง PW-M-1 ซึ่งมีชั้นซากดึกดำบรรพ์หอย 3 ชั้นเรียงจากล่างขึ้นบนดังนี้ ชั้น PW-M-1/1 เป็นชั้นบาง ๆ ของเศษเปลือกหอยอยู่ในชั้นหินทรายเฉียงระดับ ชั้น PW-M-1/2 เป็นชั้นที่พบซากดึกดำบรรพ์หอยกาบคู่หนาแน่นอยู่ในชั้นหินทรายปนกรวด และชั้น PW-M-1/3 พบหอยกาบคู่ในชั้นหินทรายปนกรวดมนเม็ดโคลน แหล่ง PW-M-2และ PW-M-3 มีลักษณะเหมือนกับแหล่ง PW-M-1/2 สำหรับแหล่ง PW-M-4 พบซากดึกดำบรรพ์หอยกาบคู่ในชั้นหินโคลน และจากลักษณะซากดึกดำบรรพ์หอยกาบคู่ที่ปรากฏในแหล่ง PW-M-4ลักษณะเม็ดตะกอนที่ละเอียด ร่องรอยของสิ่งมีชีวิต และการติดกันของข้อต่อระหว่างฝาหอยกาบคู่สามารถอธิบายได้ว่าการเกิดของตะกอนเป็นแบบที่ราบน้ำท่วมถึง ขณะที่แหล่งอื่นๆ เกิดในลักษณะของแหล่งทับถมร่องน้ำโดยแปลความหมายจากลักษณะเม็ดตะกอนขนาดใหญ่และฝาหอยกาบคู่ที่หลุดออกจากกัน นอกจากนี้ยังได้ทำการศึกษากลุ่มชีวินหอยกาบคู่จากแหล่ง PW-M-1/3 โดยเก็บตัวอย่างหินเป็นก้อนขนาด 25x25x20 เซนติเมตร ซึ่งผลการวิเคราะห์พบซากดึกดำบรรพ์หอยกาบคู่ 9 ชนิด ชนิดที่พบมากที่สุดคือ Unionids ~igen. et sp. indet.~i เป็นซากดึกดำบรรพ์ขนาดเล็กจำนวนมากแสดงให้เห็นว่ามีการตายในวัยอ่อนมาก จากหลักฐานดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าซากดึกดำบรรพ์ของหอยเหล่านี้ถูกพัดพามาไม่ไกลจากแหล่งที่อยู่เดิมและเกิดการตกตะกอนทับถมอย่างรวดเร็ว ผลการศึกษาทางอนุกรมวิธานของซากดึกดำบรรพ์หอยกาบคู่ที่พบทั้งสิ้นมีจำนวน 15 ชนิด ประกอบด้วยชนิดที่ตรวจสอบหาชื่อวิทยาศาสตร์ได้ 2 ชนิด คือ~iNippononaia mekongensis~i และ ~iUnio~i sp. cf. ~iU. samplanoides~i ชนิดที่ไม่สามารถตรวจสอบหาชื่อสกุลได้ 6 ชนิด และชนิดที่ไม่สามารถจัดกลุ่มได้เนื่องจากขาดลักษณะสำคัญที่ใช้ในการจัดจำแนก 7 ชนิด

บรรณานุกรม :
ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ . (2548). บรรพชีวิตวิทยาและลำดับชั้นหินของกลุ่มชีวินหอยน้ำจืดจากหมวดหินเสาขัวกลุ่มหินโคราชบริเวณภูเวียงจังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ . 2548. "บรรพชีวิตวิทยาและลำดับชั้นหินของกลุ่มชีวินหอยน้ำจืดจากหมวดหินเสาขัวกลุ่มหินโคราชบริเวณภูเวียงจังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ . "บรรพชีวิตวิทยาและลำดับชั้นหินของกลุ่มชีวินหอยน้ำจืดจากหมวดหินเสาขัวกลุ่มหินโคราชบริเวณภูเวียงจังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2548. Print.
ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ . บรรพชีวิตวิทยาและลำดับชั้นหินของกลุ่มชีวินหอยน้ำจืดจากหมวดหินเสาขัวกลุ่มหินโคราชบริเวณภูเวียงจังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2548.