ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

EVALUATION OF POTENTIAL FOR 2001 DEBRIS FLOOD IN THE VINICITY OF NAMKO AREA, AMPHOE LOM SAK, CHANGWAT PHETCHABUN, CENTRAL THAILAND.

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : EVALUATION OF POTENTIAL FOR 2001 DEBRIS FLOOD IN THE VINICITY OF NAMKO AREA, AMPHOE LOM SAK, CHANGWAT PHETCHABUN, CENTRAL THAILAND.
นักวิจัย : สมบัติ อยู่เมือง
คำค้น : POTENTIAL , DEBRIS FLOW AND DEBRIS FLOOD , GIS AND REMOTE SENSING , NAM KO , PHETCHABUN , THAILAND
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082548000701
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดตะกอนไหลถล่มและน้ำปนตะกอนบ่าที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2544 บริเวณพื้นที่น้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ กระทำโดยใช้ข้อมูลที่จัดทำและแปลความหมายด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลจากการสำรวจระยะไกล ข้อมูลจากการสำรวจภาคสนามและข้อมูลจากการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ข้อมูลดังกล่าวยังใช้เพื่อพิสูจน์หลักฐานพื้นที่ที่มีศักยภาพเป็นแหล่งกำเนิดตะกอน บริเวณที่มีการเคลื่อนตัวของตะกอน และบริเวณที่มีการสะสมตัวของตะกอน รวมทั้งกำหนดเกณฑ์ที่สามารถแสดงศักยภาพของพิบัติภัยจากการเกิดตะกอนไหลถล่มและน้ำปนตะกอนบ่า ในบริเวณลุ่มน้ำก้อใหญ่และเนินตะกอนรูปพัด การศึกษาวิจัยยังกระทำเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างลำดับชั้นของตะกอนและการเกิดตะกอนไหลถล่มและน้ำปนตะกอนบ่าในบริเวณพื้นที่เนินตะกอนรูปพัด อีกด้วย การวิเคราะห์เพื่อประเมินความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดตะกอนไหลถล่มและน้ำปนตะกอนบ่า ได้ใช้ข้อมูลร่องรอยการเกิดตะกอนถล่มและน้ำปนตะกอนท่วมและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มาทำการวิเคราะห์ด้วยวิธีของความน่าจะเป็นแบบตัวแปรเดี่ยว และการคำนวณค่าความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดพิบัติภัยจากตะกอนไหลถล่มและน้ำปนตะกอนบ่าผลการวิเคราะห์ได้จัดทำเป็นแผนที่แสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดพิบัติภัยตะกอนไหลถล่มและน้ำปนตะกอนบ่าขึ้นในพื้นที่ สำหรับการอธิบายถึงเหตุการณ์ของการเกิดและศักยภาพของตะกอนไหลถล่มและน้ำปนตะกอนบ่านั้นสามารถสรุปได้ว่าเหตุการณ์พิบัติภัยดังกล่าวนี้ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการทำงานของฝนตกหนักผิดปกติแต่เพียงอย่างเดียวตามที่คาดกันไว้ แต่เป็นการทำงานร่วมกันของปัจจัยที่มีอิทธิพลหลายประการจากลักษณะภูมิประเทศที่มีสิ่งปกคลุมดินเป็นลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทางธรณีเทคนิคของวัสดุรองรับในพื้นที่ และการหน่วงเพื่อการสะสมตัวของซากต้นไม้และตะกอนการประสมประสานของปัจจัยที่มีอิทธิพลดังกล่าวเหล่านี้ได้ทำให้เกิดตะกอนไหลถล่มและน้ำปนตะกอนบ่าได้ กระบวนการดังกล่าวนี้ยังทำให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นอีกเนื่องจากการเกิดแนวชั่วคราวกั้นการไหลตามธรรมชาติที่ต่อมาได้พังทลายลงจากน้ำหนักของน้ำที่กักเอาไว้ หลังจากการเกิดเหตุการณ์พิบัติภัยครั้งนี้แล้ว สามารถประเมินได้ว่าต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งก่อนจะเกิดเหตุการณ์ตะกอนไหลถล่มและน้ำปนตะกอนบ่าครั้งต่อไปขึ้นอีกเนื่องจากต้องการเวลาสำหรับสะสมซากต้นไม้และตะกอนในลุ่มน้ำให้มีปริมาณมากพอเสียก่อน

บรรณานุกรม :
สมบัติ อยู่เมือง . (2548). EVALUATION OF POTENTIAL FOR 2001 DEBRIS FLOOD IN THE VINICITY OF NAMKO AREA, AMPHOE LOM SAK, CHANGWAT PHETCHABUN, CENTRAL THAILAND..
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมบัติ อยู่เมือง . 2548. "EVALUATION OF POTENTIAL FOR 2001 DEBRIS FLOOD IN THE VINICITY OF NAMKO AREA, AMPHOE LOM SAK, CHANGWAT PHETCHABUN, CENTRAL THAILAND.".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมบัติ อยู่เมือง . "EVALUATION OF POTENTIAL FOR 2001 DEBRIS FLOOD IN THE VINICITY OF NAMKO AREA, AMPHOE LOM SAK, CHANGWAT PHETCHABUN, CENTRAL THAILAND.."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2548. Print.
สมบัติ อยู่เมือง . EVALUATION OF POTENTIAL FOR 2001 DEBRIS FLOOD IN THE VINICITY OF NAMKO AREA, AMPHOE LOM SAK, CHANGWAT PHETCHABUN, CENTRAL THAILAND.. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2548.