ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การลดทอนรายละเอียดของเมชด้วยการตรวจสอบลักษณะเด่นและทัศนวิสัยเพื่อแสดงผลบนโทรศัพท์ไร้สาย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลดทอนรายละเอียดของเมชด้วยการตรวจสอบลักษณะเด่นและทัศนวิสัยเพื่อแสดงผลบนโทรศัพท์ไร้สาย
นักวิจัย : ปรัชญา กอไพศาล
คำค้น : MESH SIMPLIFICATION , VISIBILITY , FEATURE DETECTION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082548000182
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เนื่องจากเมช ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลสามมิติในรูปแบบหนึ่ง ในบางครั้งเป็นข้อมูลที่ขนาดใหญ่เกินความจำเป็น ดังนั้นจึงมีการลดทอนรายละเอียดของเมช ด้วยวิธีต่างๆโดยจะทำให้เมชมีขนาดเล็กลง โดยที่รูปร่างที่ผู้ใช้เห็นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอวิธีการลดทอนรายละเอียดของเมชวิธีการหนึ่ง เพื่อสามารถนำเมชที่ได้ไปใช้แสดงผลบนโทรศัพท์ไร้สาย โดยในการลดทอนรายละเอียดของเมชนี้จะนำวิธีการตรวจสอบลักษณะเด่น มาผสมผสานกับวิธีตรวจสอบทัศนวิสัยเพื่อที่จะให้ได้ผลที่ดีและรวดเร็ว การตรวจสอบลักษณะเด่นจะเป็นการหาลำดับความสำคัญต่างๆ ของข้อมูลที่ปรากฏในเมช โดยจะลบข้อมูลส่วนที่ไม่สำคัญออกเป็นอันดับแรกออกไปก่อน ในขณะที่วิธีการตรวจสอบทัศนวิสัยจะเป็นการตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนใดของเมช ที่ผู้ใช้จะไม่สามารถมองเห็นได้จากมุมมองปกติทั่วๆ ไป ในระดับความละเอียดหน้าจอของโทรศัพท์ไร้สายที่ผู้ใช้ได้ใช้แล้วก็จะทำการลบข้อมูลในส่วนนั้นๆ ออกไป จากนั้นเมื่อได้เมชที่ลดทอนรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ก็จะได้ข้อมูลที่หมาะสม ที่จะใช้แสดงผลได้ในโทรศัพท์ไร้สายต่อไป ดังนั้นวิธีการที่นำเสนอนี้จึงสามารถลดทอนรายละเอียดของเมชได้มีประสิทธิภาพโดยที่ยังรักษาเวลาในการทำงานไม่สูงนัก ซึ่งจะมีผลมากเมื่อกรณีที่โครงสร้างของเมชนั้นมีส่วนที่มองเห็นได้ยากอยู่ค่อนข้างมาก

บรรณานุกรม :
ปรัชญา กอไพศาล . (2548). การลดทอนรายละเอียดของเมชด้วยการตรวจสอบลักษณะเด่นและทัศนวิสัยเพื่อแสดงผลบนโทรศัพท์ไร้สาย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปรัชญา กอไพศาล . 2548. "การลดทอนรายละเอียดของเมชด้วยการตรวจสอบลักษณะเด่นและทัศนวิสัยเพื่อแสดงผลบนโทรศัพท์ไร้สาย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปรัชญา กอไพศาล . "การลดทอนรายละเอียดของเมชด้วยการตรวจสอบลักษณะเด่นและทัศนวิสัยเพื่อแสดงผลบนโทรศัพท์ไร้สาย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2548. Print.
ปรัชญา กอไพศาล . การลดทอนรายละเอียดของเมชด้วยการตรวจสอบลักษณะเด่นและทัศนวิสัยเพื่อแสดงผลบนโทรศัพท์ไร้สาย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2548.