ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเกณฑ์การออกแบบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดปรับความเข้มแสงได้สำหรับหลอดโซเดียมความดันสูง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเกณฑ์การออกแบบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดปรับความเข้มแสงได้สำหรับหลอดโซเดียมความดันสูง
นักวิจัย : ธีระ ราศรีจันทร์
คำค้น : HPS LAMP , BALLAST ELECTRONIC FOR HID LAMPS , ELECTRONIC DIMMING BALLAST
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547001569
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์นี้ศึกษาผลของค่าอุปกรณ์ในวงจรโหลดต่อพฤติกรรมการทำงานของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดปรับความเข้มแสงได้สำหรับหลอดโซเดียมความดันสูง ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วยขนาดของย่านการปรับแสงที่มีเสถียรภาพและความไวในการปรับความเข้มแสง จากการทดลองพบว่าบัลลาสต์ชนิดปรับความเข้มแสงด้วยการควบคุมแรงดันมีปัญหาด้านเสถียรภาพในย่านความเข้มแสงต่ำ ในขณะที่บัลลาสต์ชนิดปรับความเข้มแสงด้วยการควบคุมความถี่ไม่มีปัญหาดังกล่าวการคำนวณทางทฤษฎีโดยวิธีการประมาณด้วยความถี่หลักมูลแสดงให้เห็นว่าความต้านทานพลวัติที่เป็นลบของหลอด ประกอบกับความต้านทานพลวัติด้านออกที่มีค่าต่ำของบัลลาสต์ชนิดปรับความเข้มแสงด้วยการควบคุมแรงดันเป็นสาเหตุของปัญหา ส่วนความต้านทานพลวัติด้านออกในย่านความเข้มแสงต่ำของบัลลาสต์ชนิดปรับความเข้มแสงด้วยการควบคุมความถี่มีค่าสูงจึงไม่เกิดปัญหาด้านเสถียรภาพ ในส่วนที่เกี่ยวกับความไวในการปรับความเข้มแสงนั้นพบว่าบัลลาสต์ที่มีค่าตัวประกอบคุณภาพของวงจรโหลดสูงจะมีความไวในการปรับความเข้มแสงสูง โดยเฉพาะเมื่อความถี่การทำงานเข้าใกล้ความถี่เรโซแนนซ์ของวงจรโหลด ดังนั้นจึงได้มีการคำนวณและเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานพลวัติด้านออกและความไวในการปรับความเข้มแสงสำหรับกระแสผ่านหลอดค่าต่างๆ กันเมื่อใช้อุปกรณ์ของวงจรโหลดแตกต่างกัน สำหรับการเลือกใช้เป็นเกณฑ์การออกแบบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดปรับความเข้มแสงได้

บรรณานุกรม :
ธีระ ราศรีจันทร์ . (2547). การศึกษาเกณฑ์การออกแบบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดปรับความเข้มแสงได้สำหรับหลอดโซเดียมความดันสูง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธีระ ราศรีจันทร์ . 2547. "การศึกษาเกณฑ์การออกแบบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดปรับความเข้มแสงได้สำหรับหลอดโซเดียมความดันสูง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธีระ ราศรีจันทร์ . "การศึกษาเกณฑ์การออกแบบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดปรับความเข้มแสงได้สำหรับหลอดโซเดียมความดันสูง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
ธีระ ราศรีจันทร์ . การศึกษาเกณฑ์การออกแบบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดปรับความเข้มแสงได้สำหรับหลอดโซเดียมความดันสูง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.