ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การควบคุมการตอบรับการเรียกและการจัดสรรแบนด์วิดท์สำหรับการแฮนด์ออฟอย่างเร็วใน โครงข่ายอินเทอร์เนตไร้สายเคลื่อนที่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การควบคุมการตอบรับการเรียกและการจัดสรรแบนด์วิดท์สำหรับการแฮนด์ออฟอย่างเร็วใน โครงข่ายอินเทอร์เนตไร้สายเคลื่อนที่
นักวิจัย : ณัฐต์ศุภางค์ ปิตะคาพันธ์
คำค้น : CALL ADMISSION CONTROL (CAC) , BANDWIDTH ALLOCATION , FAST HANDOFF , MOBILE INTERNET NETWORKS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547001526
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนาโครงข่ายไร้สายเคลื่อนที่ให้อยู่บนพื้นฐานของโครงข่ายอินเทอร์เนตเพื่อรองรับการรับส่งไอพีแพ็กเกตที่อัตราข้อมูลที่สูงขึ้น ทำให้โครงข่ายไร้สายถูกจัดอยู่ในสถาปัตยกรรมแบบไมโคร/พิโคเซลลูลาร์ ส่งผลให้การเรียนมีอัตราการแฮนด์ออฟที่มากขึ้น การแฮนด์ออฟในโครงข่ายอินเทอร์เนตไร้สายเคลื่อนที่ต้องเร็วพอที่จะหลีกเลี่ยงการสูญเสียแพ็กเกตที่ไวต่อการประวิงเวลา แบบแผนการลงทะเบียนภูมิภาคได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการแฮนด์ออฟอย่างเร็วในโครงข่ายอินเทอร์เนตไร้สายเคลื่อนที่ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงได้เสนอการจัดสรรทรัพยากรของระบบให้กับการเรียกในโครงข่ายการลงทะเบียนภูมิภาคและสามารถสนับสนุนการแฮนด์ออฟอย่างรวดเร็วในโครงข่ายอินเทอร์เนตไร้สายเคลื่อนที่ด้วย แบบแผนการจัดสรรทรัพยากรที่เสนอ แบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนของการควบคุมการตอบรับการเรียกและส่วนของการจัดสรรแบนด์วิดท์ให้แก่ทราฟฟิกประเภท streaming แบบปรับตัวได้แบบแผนการควบคุมการตอบรับการเรียกที่เสนอขึ้นประกอบไปด้วยการทำงานที่ 2 ระดับชั้น ได้แก่ ที่เกตเวย์ของโดเมนการลงทะเบียนที่มีค่าจุดเริ่มเปลี่ยนเพื่อตอบรับการเรียกใหม่ที่เกิดขึ้นในโดเมนการลงทะเบียน และที่เกตเวย์ของเซลล์วิทยุที่ใช้วิธีการจัดสรรล่วงหน้าบนพื้นฐานของการวัดมาให้ลำดับความสำคัญกับการเรียกที่เกิดจากการแฮนด์ออฟได้ ผลการทดสอบสมมรถนะของแบบแผนการควบคุมการตอบรับการเรียกที่เสนอพบว่าแบบแผนการควบคุมการตอบรับการเรียกที่เสนอสามารถรับประกันค่าความน่าจะเป็นของการดร็อปการเรียกที่เกิดจากการแฮนด์ออฟได้ และยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม และปริมาณทราฟฟิกที่เปลี่ยนแปลง แบบแผนการจัดสรรแบนด์วิดท์แบบปรับตัวทำให้ระบบสามารถลดความคับคั่งในโครงข่ายและรองรับการเรียกได้เพิ่มขึ้นด้วย

บรรณานุกรม :
ณัฐต์ศุภางค์ ปิตะคาพันธ์ . (2547). การควบคุมการตอบรับการเรียกและการจัดสรรแบนด์วิดท์สำหรับการแฮนด์ออฟอย่างเร็วใน โครงข่ายอินเทอร์เนตไร้สายเคลื่อนที่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ณัฐต์ศุภางค์ ปิตะคาพันธ์ . 2547. "การควบคุมการตอบรับการเรียกและการจัดสรรแบนด์วิดท์สำหรับการแฮนด์ออฟอย่างเร็วใน โครงข่ายอินเทอร์เนตไร้สายเคลื่อนที่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ณัฐต์ศุภางค์ ปิตะคาพันธ์ . "การควบคุมการตอบรับการเรียกและการจัดสรรแบนด์วิดท์สำหรับการแฮนด์ออฟอย่างเร็วใน โครงข่ายอินเทอร์เนตไร้สายเคลื่อนที่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
ณัฐต์ศุภางค์ ปิตะคาพันธ์ . การควบคุมการตอบรับการเรียกและการจัดสรรแบนด์วิดท์สำหรับการแฮนด์ออฟอย่างเร็วใน โครงข่ายอินเทอร์เนตไร้สายเคลื่อนที่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.