ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเสื่อมสลายของสารประกอบอินทรีย์โดยใช้ไททาเนียขนาดนาโนเมตร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเสื่อมสลายของสารประกอบอินทรีย์โดยใช้ไททาเนียขนาดนาโนเมตร
นักวิจัย : นาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล
คำค้น : PHOTOCATALYST , TITANIA , DECOMPOSITION , METHYLENE BLUE , REACTIVE DYE , LIGNIN , WASTE WATER
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547001435
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากการศึกษา ไททาเนีย 5 ชนิด ที่มีสมบัติที่แตกต่างกันทั้ง เฟส (M1 เป็นเฟส รูไทด์ ส่วน M2 T1 T1 และ N1 เป็นเฟส อะนาเทส) ขนาดเฉลี่ยของผลึก (M1 :9(+,f) x 45 M2 : 11 T1 : 26, T2 : 6และ N1 : 37 และ 14(+,f) x 110 นาโนเมตร) และ พื้นที่ผิวจำเพาะในช่วง 50-250 ตารางเมตรต่อกรัมโดยสมบัติทางกายภาพเหล่านี้ได้รับการวิเคราะห์ใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วย เครื่องวัดอิเล็กตรอนแบบส่องผ่านเครื่องเอกซเรย์ดิฟแฟรกชัน และเครื่องวัดพื้นที่ผิว หลังจากนั้นได้ศึกษาถึงการเสื่อมสลายของสารประกอบอินทรีย์ โดยนำเอาไททาเนียแต่ละชนิดไปกระจายตัวในสารละลายของสารประกอบอินทรีย์ ได้แก่ สารละลายเมทธิลีนบลู แบล็ค 5 และลิกนิน ที่มีความเข้มข้น 10 และ 20 มก.ต่อลิตรจากนั้นได้ทำการศึกษาถึงผลการดูดซับของสารประกอบอินทรีย์เหล่านี้พบว่า ในการดูดซับสารละลายเมทธิลลีนบลู ไททาเนียชนิด M1 มีประสิทธิภาพในการดูดซับที่สูงที่สุดคือ 34.2% แต่ในการแตกสลายเมทาธิลลีนบลู โดยทำการฉายแสงด้วยหลอดยูวีขนาด 30 วัตต์จำนวน 2 หลอด พบว่า ไททาเนีย ชนิดT1 กลับมีประสิทธิภาพในการแตกสลายที่ดีที่สุดคือ 88.1% ในขณะที่ผลจากการดูดซับแบล็ค 5 ของไททาเนียทั้งหมด ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ อย่างไรก็ตามหลังจากการฉายแสงยูวี ไททาเนียชนิด T1 ยังคงมีประสิทธิภาพในการแตกตัวสูงที่สุดคือ 92.5%ซึ่งในการดูดซับลิกนินก็ให้ผลที่ใกล้คล้ายคลึงกันคือ ไม่สามารถสังเกตเห็นผลของการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการดูดซับได้ ในทำนองเดียวกัน ในการแตกตัวลิกนิน ไททาเนียชนิด T1 ยังคงมีประสิทธิภาพในการแตกตัวสูงที่สุดคือ 96.8% ทั้งนี้ในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาถึงผลเนื่องจากแสงอาทิตย์ด้วยพบว่า ไททาเนียชนิด T2 ให้ประสิทธิรวมในการกำจัดสารประกอบอินทรีย์สูงขึ้น เนื่องจากค่าสเปกตรัมที่เหมาะสมในแสงอาทิตย์นั่นเอง ในตอนท้ายของงานวิจัยนี้ ระบบชั้นบางของไททาเนียบนกระดาษกรองได้ถูกนำมาใช้ในการแก้ปัญหาของการสูญเสียไททาเนียในระบบการบำบัดน้ำเสีย แต่อย่างไรก็ตามระบบนี้มีประสิทธิภาพในการแตกตัวแบล็ค 5 เพียงแค่ 6% เท่านั้น

บรรณานุกรม :
นาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล . (2547). การเสื่อมสลายของสารประกอบอินทรีย์โดยใช้ไททาเนียขนาดนาโนเมตร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล . 2547. "การเสื่อมสลายของสารประกอบอินทรีย์โดยใช้ไททาเนียขนาดนาโนเมตร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล . "การเสื่อมสลายของสารประกอบอินทรีย์โดยใช้ไททาเนียขนาดนาโนเมตร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
นาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล . การเสื่อมสลายของสารประกอบอินทรีย์โดยใช้ไททาเนียขนาดนาโนเมตร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.