ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องมาตรฐานสำหรับทดสอบการระเบิดวัสดุอนุภาคขนาด 20 ลิตรในราคาประหยัด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องมาตรฐานสำหรับทดสอบการระเบิดวัสดุอนุภาคขนาด 20 ลิตรในราคาประหยัด
นักวิจัย : ฉันทมณี วังสะจันทานนท์
คำค้น : DUST EXPLOSION , EXPLOSION PRESSURE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547001419
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ การสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับทดสอบสมบัติการระเบิดวัสดุอนุภาค ทำการวัดค่าความดันสูงสุดจากการระเบิด (P(,MAX)) และอัตราสูงสุดของการเพิ่มความดัน(dP/dt)(,MAX) ของวัสดุอนุภาคมาตรฐาน หาเวลาหน่วงของการจุดชนวนระเบิดที่เหมาะสมและศึกษาอิทธิพลของขนาดอนุภาคเฉลี่ยที่มีต่อค่า P(,MAX) และ (dP/dt)(,MAX) การทดสอบเบื้องต้นพบว่าเวลาหน่วงก่อนการจุดชนวนระเบิดที่เหมาะสมเท่ากับ 20 มิลลิวินาที จากการทดสอบอนุภาคมาตรฐาน2 ชนิด (lycopodium และ nicotinic acid) ให้ค่า P(,MAX) และ (dP/dt)(,MAX) ใกล้เคียงกับที่มีตีพิมพ์ในต่างประเทศ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเครื่องต้นแบบสำหรับทดสอบสมบัติการระเบิดวัสดุอนุภาคที่สร้างขึ้นนี้ให้ค่าน่าเชื่อถือเพียงพอในการวัดต่อไป ภายหลังการปรับแต่งและสอบเทียบด้วยอนุภาคมาตรฐาน ดังที่คาดไว้มูลค่าในการสร้างชุดทดสอบนี้ประมาณหนึ่งในสิบของราคาเครื่องที่มีขายอยู่แบบเดียวกันในต่างประเทศ นอกจากนี้การทดลองหลังจากปรับค่าที่เหมาะสมชี้ให้เห็นว่าค่า P(,MAX) และ (dP/dt)(,MAX) จะเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของหมอกฝุ่นที่เพิ่มขึ้นจนถึงความเข้มข้นค่าหนึ่งจากนั้นมีค่าลดลง สำหรับอิทธิพลของขนาดอนุภาคเฉลี่ยพบว่าค่า P(,MAX)และ (dP/dt)(,MAX) มีค่ามากขึ้นเมื่ออนุภาคมีขนาดอนุภาคเฉลี่ยลดลง

บรรณานุกรม :
ฉันทมณี วังสะจันทานนท์ . (2547). การพัฒนาเครื่องมาตรฐานสำหรับทดสอบการระเบิดวัสดุอนุภาคขนาด 20 ลิตรในราคาประหยัด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ฉันทมณี วังสะจันทานนท์ . 2547. "การพัฒนาเครื่องมาตรฐานสำหรับทดสอบการระเบิดวัสดุอนุภาคขนาด 20 ลิตรในราคาประหยัด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ฉันทมณี วังสะจันทานนท์ . "การพัฒนาเครื่องมาตรฐานสำหรับทดสอบการระเบิดวัสดุอนุภาคขนาด 20 ลิตรในราคาประหยัด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
ฉันทมณี วังสะจันทานนท์ . การพัฒนาเครื่องมาตรฐานสำหรับทดสอบการระเบิดวัสดุอนุภาคขนาด 20 ลิตรในราคาประหยัด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.