ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดแยกอนุภาคในย่านละเอียดโดยใช้ไฮโดรไซโคลน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดแยกอนุภาคในย่านละเอียดโดยใช้ไฮโดรไซโคลน
นักวิจัย : ประธาน วงศ์ศริเวช
คำค้น : PARTICLE , CLASSIFICATION , FINE SIZE , HYDROCYCLONE , ELECTRIC POTENTIAL
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547001418
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ไฮโดรไซโคลนแบบไฟฟ้าไม่เคยมีการวิจัยมาก่อน การลดขนาดของอนุภาคเป็นสิ่งจำเป็นในหลากหลายอุตสาหกรรม งานวิจัยนี้ไฮโดรไซโคลนแบบไฟฟ้าชนิดใหม่ถูกพัฒนาขึ้นและทดสอบโดยใช้สารแขวนลอยของซิลิกาขนาดอนุภาคเฉลี่ย 0.754 ไมครอนและมีความเข้มข้น 0.2% โดยปริมาตร ทดสอบในไฮโดรไซโคลนขนาด 20 มม. อัตราส่วนทดสอบของอันเดอร์โฟล์ต่อทางเข้าคือ 0, 0.1, 0.2 และ 0.3 อัตราไหลทดสอบคือ 0.083*10('-3), 0.117*10('-3) และ 0.167*10('-3) ลบม. ต่อวินาที (5,7 และ 10 ลิตรต่อนาที) pH ของสารแขวนลอยที่ศึกษาคือ 6.0, 8.0, 9.0 และ 10.0 ส่วนกรวยของไฮโดรไซโคลนต่อกับกล่องฝุ่นรูปทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 41.8 มม. โดยมีแกนโลหะอยู่ตรงกลางระหว่างผนังโลหะซึ่งสามารถประยุกต์ศักย์ไฟฟ้าขนาด 50 โวลต์ได้ ความยาวของกล่องฝุ่นที่ศึกษาคือ 53 และ 106 มม.เส้นผ่านศูนย์กลางของแกนกลางที่ศึกษามีขนาด 8, 12, 16 และ 20 มม. ทำการศึกษา 3 กรณีแตกต่างกันคือ ก. ไม่มีการประยุกต์ศักย์ไฟฟ้า ข. ขั้วบวกต่อกับแกนกลางและขั้วลบต่อกับด้านผนัง และค. ขั้วไฟฟ้าสลับกับกรณี ข. ทั้งในกรณีที่ไม่มีและมีอันเดอร์โฟล์ไฮโดรไซโคลนที่ต่อกับกล่องฝุ่นแบบยาวจะให้ขนาดอนุภาคที่ 50%, d(,50) เล็กกว่ากรณีที่ต่อกับกล่องฝุ่นแบบสั้น ตามความคาดหมายทั้งกรณีที่ไม่มีและมีอันเดอร์โฟล์จะลดขนาดของ d(,50) เมื่อมีศักย์ไฟฟ้ายิ่งไปกว่านั้นกรณีที่มีอันเดอร์โฟล์จะให้d(,50) เล็กกว่ากรณีที่ไม่มีอันเดอร์โฟล์ พบได้ว่ากรณี ค. ศักย์ไฟฟ้าจะแสดงผลต่อ d(,50) มากกว่ากรณี ข. การประยุกต์ศักย์ไฟฟ้าในกรณี ค. สามารถลดขนาดของ d(,50) ได้ 9.6% เทียบกับไม่มีการใช้ศักย์ไฟฟ้า เมื่ออัตราส่วนของอันเดอร์โฟล์ต่อทางเข้ามีค่าสูงขึ้น d(,50) จะมีขนาดเล็กลง ค่าศักย์เซต้าจะเพิ่มขึ้นเมื่อสารแขวนลอยมี pH สูงขึ้นศักย์ไฟฟ้ามีผลมากขึ้นเมื่อสารแขวนลอยมี pH สูงขึ้นเมื่อ pH สูงขึ้นจะทำให้ d(,50) เล็กลง ผลรวมของศักย์ไฟฟ้า และ pH สามารถลดขนาดd(,50) ได้ 18.8% เทียบกับไม่มีการใช้ศักย์ไฟฟ้ายิ่งไปกว่านั้นศักย์ไฟฟ้าจะแสดงผลมากยิ่งขึ้นอีกเมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางของแกนกลางมีขนาดใหญ่ขึ้น ผลของศักย์ไฟฟ้าร่วมกับแกนกลางขนาดใหญ่สุดและค่า pH สูงสุดสามารถลดขนาด d(,50) ได้ถึง 22.7% เทียบกับไม่มีการใช้ศักย์ไฟฟ้า สภาวะดีที่สุดที่ให้ d(,50) ขนาดเล็กสุดคือการใช้กล่องฝุ่นแบบยาว ระบบทำงานด้วยสารแขวนลอยมี pHสูงสุด แกนกลางมีขนาดใหญ่สุด และต่อขั้วบวกกับด้านผนังโดยใช้กรณีแบบมีอันเดอร์โฟล์ จากผลการทดลองสามารถหาความสัมพันธ์ของ d(,50) ได้

บรรณานุกรม :
ประธาน วงศ์ศริเวช . (2547). การคัดแยกอนุภาคในย่านละเอียดโดยใช้ไฮโดรไซโคลน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประธาน วงศ์ศริเวช . 2547. "การคัดแยกอนุภาคในย่านละเอียดโดยใช้ไฮโดรไซโคลน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประธาน วงศ์ศริเวช . "การคัดแยกอนุภาคในย่านละเอียดโดยใช้ไฮโดรไซโคลน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
ประธาน วงศ์ศริเวช . การคัดแยกอนุภาคในย่านละเอียดโดยใช้ไฮโดรไซโคลน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.