ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการลอยแร่เฟลด์สปาร์เกรดต่ำในสภาวะเป็นกลาง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการลอยแร่เฟลด์สปาร์เกรดต่ำในสภาวะเป็นกลาง
นักวิจัย : ศิวโรฒม์ ศิริลักษณ์
คำค้น : STUDY FLOTATION , FELDSPAR , NEUTRAL
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547001259
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายในการลอยแร่เฟลด์สปาร์เกรดต่ำในสภาวะเป็นกลางโดยใช้แร่จากเหมืองพาแคท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นเฟลด์สปาร์เกรดต่ำ (6.65%Na(,2)O, 3.74%K(,2)O และ 0.7%Fe(,2)O(,3) คิดเป็น K(,2)O:Na(,2)O เท่ากับ 0.56:1)ประกอบไปด้วยแร่โปแตชเฟลด์สปาร์ แร่โซดาเฟลด์สปาร์ แร่ควอทซ์ และแร่มลทินกลุ่มเหล็กซึ่งได้แก่ แร่การ์เน็ต แร่ทัวร์มาลีน แร่ไบโอไทต์ และ แร่มัสโคไวต์ และมีขนาดแร่ที่เหมาะสมในการลดขนาดคือ มีขนาดเล็กกว่า 60 เมช การแต่งแร่มลทินกลุ่มเหล็กวิธีการแยกโดยใช้เครื่อง High Intensity Wet MagneticSeparator ได้ปัจจัยที่ดีที่สุดคือทำการป้อนแร่ (-60 เมช) ที่ %Solids เท่ากับ 15 ได้ส่วนที่ไม่ติดแม่เหล็กเท่ากับ 98.51 โดยมี %Fe(,2)O(,3) เท่ากับ 0.0795 ซึ่งจัดเป็นค่าที่ดีที่สุดหลังจากนั้นแล้วนำส่วนที่ไม่ติดแม่เหล็กผ่านการลอยแร่ เพื่อแยกแร่โปแตชเฟลด์สปาร์ผสมแร่ควอทซ์ ออกจากแร่โซดาเฟลด์สปาร์ผสมแร่ควอทซ์ พบว่าปัจจัยที่ดีที่สุดคือใช้ปริมาณของสารละลาย Lead(II)) Nitrate ที่ปริมาณ 300 กรัมต่อตันแร่ป้อน และใช้ Na-Oleateที่ 2,000 กรัมต่อตันแร่ป้อน ให้ผลในส่วนที่ลอยได้ 49.22% โดยน้ำหนัก โดยมี %Recoveryของ K(,2)O เท่ากับ 93.44 และ %Recovery ของ Na(,2)O เท่ากับ 27.09 (โดยมีอัตราส่วนK(,2)O: Na(,2)O ในส่วนที่ลอยได้มีค่าประมาณ 2:1) การแต่งแร่มลทินกลุ่มเหล็กสามารถทำได้ดีอีกวิธีหนึ่งคือการลอยแร่ ปัจจัยที่ดีที่สุดในลอยแร่คือปริมาณ Na-Oleate 2,000 กรัมต่อตันแร่ป้อน ซึ่งได้ส่วนที่จมคิดเป็น % น้ำหนักเท่ากับ 88.08 โดยมี % Fe(,2)O(,3) เท่ากับ 0.0923 หลังจากนั้นจึงทำการแต่งแร่โปแตชเฟลด์สปาร์ผสมแร่ควอทซ์ออกจากแร่โซดาเฟลด์สปาร์ผสมแร่ควอทซ์ พบว่าปัจจัยที่ดีที่สุดคือใช้ปริมาณของสารละลาย Lead(II) Nitrate ที่ปริมาณ 300 กรัมต่อตันแร่ และใช้ Na-Oleate ที่2,000 กรัมต่อตันแร่ป้อน ให้ผลในส่วนที่ลอยได้ 49.56% โดยน้ำหนัก โดยมี %Recovery ของK(,2)O เท่ากับ 95.28 และ %Recovery ของ Na(,2)O เท่ากับ 28.24 (โดยมีอัตราส่วนK(,2)O: Na(,2)O ในส่วนที่ลอยได้มีค่าประมาณ 2:1) จากการทดลองดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า Pb(II)Nitrate มีผลต่อการคัดเลือก (Selective)ลอยแร่โปแตชเฟลด์สปาร์มากกว่าแร่โซดาเฟลด์สปาร์ที่สภาวะการลอยแร่ที่เป็นกลาง

บรรณานุกรม :
ศิวโรฒม์ ศิริลักษณ์ . (2547). การศึกษาการลอยแร่เฟลด์สปาร์เกรดต่ำในสภาวะเป็นกลาง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศิวโรฒม์ ศิริลักษณ์ . 2547. "การศึกษาการลอยแร่เฟลด์สปาร์เกรดต่ำในสภาวะเป็นกลาง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศิวโรฒม์ ศิริลักษณ์ . "การศึกษาการลอยแร่เฟลด์สปาร์เกรดต่ำในสภาวะเป็นกลาง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
ศิวโรฒม์ ศิริลักษณ์ . การศึกษาการลอยแร่เฟลด์สปาร์เกรดต่ำในสภาวะเป็นกลาง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.