ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหมายของพฤติกรรมอิงออนโทโลจีสำหรับดับเบิลยูเอสดีแอล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหมายของพฤติกรรมอิงออนโทโลจีสำหรับดับเบิลยูเอสดีแอล
นักวิจัย : ทิวากร โกมุท
คำค้น : WEB SERVICE , BEHAVIORAL INFORMATION , ONTOLOGY , WSDL
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547001238
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในปัจจุบันการค้นหาเว็บเซอร์วิสจะกระทำผ่านบริการไดเรกทอรีเช่นยูดีดีไอผู้รับบริการสามารถค้นหาบริการได้โดยกำหนดคำสำคัญซึ่งจะถูกนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกับแอททริบิวต์ที่อธิบายรายละเอียดของบริการ ได้แก่ บิสิเนสเอนทิตี บิสิเนสเซอร์วิสไบน์ดิงเทมเพลต และ ทีโมเดล แต่ในกรณีที่ผู้รับบริการต้องการค้นหาเว็บเซอร์วิสจากพฤติกรรมของบริการ โครงสร้างคำอธิบายบริการในยูดีดีไอที่อยู่ในรูปแบบแอททริบิวต์กลับไม่เอื้อต่อการค้นหา ผู้รับบริการมีอีกทางเลือกหนึ่งโดยพิจารณาพฤติกรรมของบริการได้จากเอกสารดับเบิลยูเอสดีแอล แต่วิธีนี้ก็ไม่อาจทราบได้แน่ชัดว่าเป็นบริการที่ตรงกับความต้องการหรือไม่ทั้งนี้เพราะความหมายของส่วนต่างๆ ในเอกสารดับเบิลยูเอสดีแอลที่ผู้ให้บริการกำหนดอาจแตกต่างจากที่ผู้รับบริการเข้าใจ ในปัจจุบันเริ่มมีการนำออนโทโลจีซึ่งใช้ในการอธิบายความหมายของสิ่งต่างๆมาใช้อธิบายความหมายให้กับเว็บเพจ เพื่อให้สามารถค้นพบเว็บเพจที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้ดีกว่าการค้นหาด้วยคำสำคัญ เนื่องด้วยเว็บเซอร์วิสก็เป็นทรัพยากรรูปแบบหนึ่งบนเว็บ จึงได้เริ่มมีงานวิจัยที่พยายามอธิบายเว็บเซอร์วิสด้วยออนโทโลจี ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะออกแบบและพัฒนาเฟรมเวิร์คสำหรับอธิบายและค้นหาเว็บเซอร์วิส จากเอกสารดับเบิลยูเอสดีแอลที่ถูกแทรกข้อสนเทศเชิงพฤติกรรมซึ่งกำหนดไว้ด้วยออนโทโลจีเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถค้นหาบริการซึ่งมีความหมายและพฤติกรรมตรงกับที่ต้องการได้โดยอัตโนมัติ โดยแบบจำลองพฤติกรรมที่ใช้อธิบายพฤติกรรมของเว็บเซอร์วิสจะอยู่ในรูปของ การดำเนินการ ข้อมูลเข้า ข้อมูลออก ผลกระทบ และเงื่อนไขต่างๆ ได้แก่เงื่อนไขก่อนการทำงาน เงื่อนไขสำหรับข้อมูลออก และเงื่อนไขสำหรับผลกระทบ

บรรณานุกรม :
ทิวากร โกมุท . (2547). ความหมายของพฤติกรรมอิงออนโทโลจีสำหรับดับเบิลยูเอสดีแอล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ทิวากร โกมุท . 2547. "ความหมายของพฤติกรรมอิงออนโทโลจีสำหรับดับเบิลยูเอสดีแอล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ทิวากร โกมุท . "ความหมายของพฤติกรรมอิงออนโทโลจีสำหรับดับเบิลยูเอสดีแอล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
ทิวากร โกมุท . ความหมายของพฤติกรรมอิงออนโทโลจีสำหรับดับเบิลยูเอสดีแอล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.