ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ แบบโฟลอินเจคชัน และ ซีเควนเชียลอินเจคชันเพื่อใช้สำหรับบีดอิมมุโนแอสเส

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ แบบโฟลอินเจคชัน และ ซีเควนเชียลอินเจคชันเพื่อใช้สำหรับบีดอิมมุโนแอสเส
นักวิจัย : สุภาภรณ์ ครัดทัพ
คำค้น : bead , hyaluronan , immunoassay , sequential injection , ซีเควนเชียลอินเจคชัน , บีด , อิมมูโนแอสเส , ไฮยาลูโรแนน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4580015 , http://research.trf.or.th/node/336
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ระบบซีเควนเชียลอินเจคชันสำหรับบีดอิมมูโนแอสเสได้ถูกพัฒนาขึ้น โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อทำให้ขบวนการทำอิมมูโนแอสเสมีความเป็นอัตโนมัติขึ้นโดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม syringe pump ที่สามารถทำงานได้ในสองทิศทาง ในการนำสารปริมาณน้อยๆ เข้าออกระบบด้วยความแม่นยำ การหยุด pump ในช่วงการ incubate และการกำหนดเวลาการล้างที่แน่นอน ระบบนี้ได้ถูกออกแบบเพื่อลดความดันภายในระบบที่อาจเกิดจากบีดซึ่งใช้เป็นพื้นผิวของแข็งที่ใช้ตรึงสารที่สนใจศึกษา ลดการกระจายตัวและการเจือจางของสารระหว่างการ incubate โดยการใส่ช่องอากาศคั่นโซนของสารที่ต้องการผสมกันจากสารตัวพา อีกทั้งพยายามให้ได้สัญญาณตรวจวัดที่สูงสุดและใช้เวลาการ incubate ให้น้อยที่สุด เท่าที่จะทำได้ ด้วยระบบตรวจวัดที่เหมาะสมซึ่งในที่นี้คือเครื่องมือทางไฟฟ้าเคมี ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้ไฮยาลูโรแนน (Hyaluronan, HA) เป็นสารเป้าหมาย เนื่องจากมีความสำคัญในทางการแพทย์โดยเป็นตัวบ่งชี้โรคตับ โรคกระดูก และ โรคมะเร็งได้ สามารถหาปริมาณของไฮยาลูโรแนน โดยวิธี Enzyme Linked Sorbent Assay (ELISA) แบบที่มีการแข่งขันกันระหว่าง HA ที่ถูกตรึงบนผิวของแข็ง กับ HA ในสารละลายในการจับ biotinylated HA binding proteins (b-HABPs) ที่มีอยู่ในปริมาณจำกัดปริมาณหนึ่ง เมื่อทำการแยกส่วนที่ถูกตรึงออกจากส่วนที่เป็นสารละลายแล้วเติมแอนติบอดีสำหรับ biotoin ซึ่งติดกับเอนไซม์ ตามด้วย substrate ที่เหมาะสม ก็จะสามารถติดตามการจับกันของ HA ส่วนที่ถูกตรึงกับ b-HABPs ได้ ซึ่งผลที่ได้จะแปรผกผันกับปริมาณของ HA ในสารละลาย กราฟมาตรฐานแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณ HA กับสัญญาณกระแสไฟฟ้า ได้ถูกสร้างขึ้นจากสารละลาย HA มาตรฐานที่ความเข้มข้นต่างๆ ซึ่งพบว่าความเข้มข้นที่น้อยที่สุดที่ระบบสามารถตรวจวัดได้คือ 1 ng/mL ช่วงความเข้มข้นที่ระบบตรวจวัดได้คือ 1 ng/mL – 5,000 ng/mL และค่าความเบี่ยงเบนของสัญญาณคำนวณจากการทำงานซ้ำ 7 ครั้ง ใช้ความเข้มข้น 125 ng/mL คือ 4 % บีดที่ใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยการล้างด้วย 2 M Guanidine เวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์แบบอัตโนมัติต่อครั้งประมาณ 30 นาที เทียบกับ 5-8 ชั่วโมงที่ปกติใช้ในการทำ ELISA แบบหลุม ระบบนี้สามารถใช้หาปริมาณ HA ในซีรัมของคนได้ Sequential injection-bead based immunoassay system has been developed. The main purpose is to make immunoassay process more automated by manipulating the precise delivery of micro-volumes of reagents and the precise timing of incubation and washing steps with a computer program that controls the bi-directional syringe pump. The manifold was designed with the aims of reducing back pressure from beads which act as solid surfaces for immobilization of the target substance, reducing dispersion and dilution of the reagent during incubation by introducing air segment to separate the reagent zone from the carrier, and maximizing signal while minimizing incubation time by using a suitable detector which, in this case, is an electrochemical detector. In this study, hyaluronan, was used as a target analyte because of its clinical significance as a potential biomarker for liver, bone and cancer diseases. Amount of hyaluronan in serum was determined using competitive Enzyme Linked Sorbent Assay (ELISA) based technique where immobilized HA and HA in solution compete to bind with a fixed amount of biotinylated HA binding protein (b-HABPs). Upon separation of the two phases, anti biotin conjugated with enzyme followed by a suitable substrate were introduced to follow the binding reaction of the immobilized HA and b-HABPs whose degree of binding is indirectly proportional to the amount of HA in solution. A calibration curve was constructed from a series of concentrations of standard HA solution. Lowest detectable concentration was found to be 1 ng/mL with the working range of 1-5,000 ng/mL and RSD 4% (n = 7 for HA 125 ng/mL). Used beads could be reused by washing with 2 M Guanidine. Total analysis time for this automatic assay was about 30 min as compared to 5-8 hours used in conventional batch well ELISA. The system could be applied to determine HA in human serum.

บรรณานุกรม :
สุภาภรณ์ ครัดทัพ . (2548). การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ แบบโฟลอินเจคชัน และ ซีเควนเชียลอินเจคชันเพื่อใช้สำหรับบีดอิมมุโนแอสเส.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุภาภรณ์ ครัดทัพ . 2548. "การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ แบบโฟลอินเจคชัน และ ซีเควนเชียลอินเจคชันเพื่อใช้สำหรับบีดอิมมุโนแอสเส".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุภาภรณ์ ครัดทัพ . "การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ แบบโฟลอินเจคชัน และ ซีเควนเชียลอินเจคชันเพื่อใช้สำหรับบีดอิมมุโนแอสเส."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
สุภาภรณ์ ครัดทัพ . การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ แบบโฟลอินเจคชัน และ ซีเควนเชียลอินเจคชันเพื่อใช้สำหรับบีดอิมมุโนแอสเส. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.