ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมฟิล์มนาโนคอมโพสิตของแป้งมันสำปะหลัง/มอนต์มอริลโลไนต์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมฟิล์มนาโนคอมโพสิตของแป้งมันสำปะหลัง/มอนต์มอริลโลไนต์
นักวิจัย : ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์
คำค้น : NANOCOMPOSITE , STARCH , MONTMORILLONITE , BIODEGRADABLE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082546001259
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเตรียมฟิล์มนาโนคอมโพสิตของแป้งมันสำปะหลัง/มอนต์มอริลโลไนต์ทำโดยเทคนิคการหล่อจากสารละลาย ในงานวิจัยนี้เป็นการใช้สารอินเตอร์คาเลต (intercalating agent)(ไดเอทาโนลามีนแคทไอออน) ในการลอกชั้นซิลิเกตของแร่มอนต์มอริลโลไนต์เพื่อให้เกิดการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอของอนุภาคระดับนาโนในเมทริกซ์ของแป้งมันสำปะหลัง วิธีการทดลองคือ นำของผสมระหว่างแป้งมันสำปะหลัง มอนต์มอริลโลไนต์ ไดเอทาโนลามีน (อัตราส่วนระหว่างมอนต์มอริลโลไนต์ต่อไดเอทาโนลามีนเป็น 2:1 ซึ่งคำนวณจากความสามารถในการแลกเปลี่ยนแคทไอออนที่เหมาะสมที่สุด) กลีเซอรอลซึ่งเป็นพลาสติไซเซอร์ และน้ำกลั่นที่มีค่าความเป็นกรดด่างเป็น 7.0 มาผสมด้วยเครื่องปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกัน และให้ความร้อนถึงอุณหภูมิเจลลาติไนซ์ (70-80 องศาเซลเซียส) จากนั้น นำสารละลายแป้งที่เป็นเนื้อเดียวกันมาหล่อในแม่แบบอะคริลิกและทิ้งให้แห้งในบรรยากาศปกติ เมื่อฟิล์มแห้งสนิทจึงลอกฟิล์มออกจากแม่แบบ เพื่อทดสอบสมบัติและวิเคราะห์ผลต่อไป จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเอ็กซเรย์ดิฟแฟรกชัน (XRD) พบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของมอนต์มอริลโลไนต์จากแผ่นที่ซ้อนกันไปเป็นแผ่นเดี่ยว ฟิล์มนาโนคอมโพสิตของแป้ง/มอนต์มอริลโลไนต์ยังแสดงถึงการหายไปของพีก XRD ที่ตำแหน่ง 2(+,q) = 5.590(+,ฐ) อันเป็นการบ่งชี้การเกิดการกระจายตัวในระดับนาโนของมอนต์มอริลโลไนต์ นอกจากนี้ ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) ยังสนับสนุนการเกิดการผสมในระดับนาโนของคอมโพสิตอีกด้วย ถึงแม้จะเตรียมนาโนคอมโพสิตได้ แต่ความทนแรงดึงและยังก์มอดุลัสกลับมีผลตรงกันข้ามกับที่คาดไว้ เนื่องจากผลของการพลาสติไซซ์ของไดเอทาโนลามีน ซึ่งส่งผลให้ความสามารถในการยืดดึง ณ จุดขาดที่เพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัด นอกจากนี้ การที่ไดเอทาโนลามีนเป็นสารชอบน้ำมาก จึงทำให้สมบัติทางกายภาพ เช่น อัตราการซึมผ่านของไอน้ำและการดูดซึมความชื้นของฟิล์มเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นข้อด้อยของการนำไปประยุกต์เป็นฟิล์มบรรจุภัณฑ์

บรรณานุกรม :
ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ . (2546). การเตรียมฟิล์มนาโนคอมโพสิตของแป้งมันสำปะหลัง/มอนต์มอริลโลไนต์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ . 2546. "การเตรียมฟิล์มนาโนคอมโพสิตของแป้งมันสำปะหลัง/มอนต์มอริลโลไนต์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ . "การเตรียมฟิล์มนาโนคอมโพสิตของแป้งมันสำปะหลัง/มอนต์มอริลโลไนต์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ . การเตรียมฟิล์มนาโนคอมโพสิตของแป้งมันสำปะหลัง/มอนต์มอริลโลไนต์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.