ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตลาดธุรกิจบริการ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตลาดธุรกิจบริการ
นักวิจัย : อัจจิมา จันทราทิพย์
คำค้น : อุตสาหกรรมบริการ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 7. 27 (ต.ค. 2525-เม.ย. 2526) 56-60 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1119
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัจจิมา จันทราทิพย์ . (2526). การตลาดธุรกิจบริการ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
อัจจิมา จันทราทิพย์ . 2526. "การตลาดธุรกิจบริการ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
อัจจิมา จันทราทิพย์ . "การตลาดธุรกิจบริการ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2526. Print.
อัจจิมา จันทราทิพย์ . การตลาดธุรกิจบริการ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2526.