ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการกับพนักงานขายที่มีปัญหา

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการกับพนักงานขายที่มีปัญหา
นักวิจัย : อดุลย์ จาตุรงคกุล
คำค้น : การบริหารงานบุคคล , การจูงใจในการทำงาน
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 7, 27 (ต.ค. 2525-เม.ย. 2526) 16-29 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1078
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อดุลย์ จาตุรงคกุล . (2526). การจัดการกับพนักงานขายที่มีปัญหา.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
อดุลย์ จาตุรงคกุล . 2526. "การจัดการกับพนักงานขายที่มีปัญหา".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
อดุลย์ จาตุรงคกุล . "การจัดการกับพนักงานขายที่มีปัญหา."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2526. Print.
อดุลย์ จาตุรงคกุล . การจัดการกับพนักงานขายที่มีปัญหา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2526.