ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การยอมรับเครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติของธุรกิจญี่ปุ่น

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การยอมรับเครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติของธุรกิจญี่ปุ่น
นักวิจัย : สวาท แย้มวงษ์ศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 7, 26 (ก.ค.-ก.ย. 2525) 54-57 , 0125-233x , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1075
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สวาท แย้มวงษ์ศรี . (2525). การยอมรับเครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติของธุรกิจญี่ปุ่น.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สวาท แย้มวงษ์ศรี . 2525. "การยอมรับเครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติของธุรกิจญี่ปุ่น".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สวาท แย้มวงษ์ศรี . "การยอมรับเครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติของธุรกิจญี่ปุ่น."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2525. Print.
สวาท แย้มวงษ์ศรี . การยอมรับเครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติของธุรกิจญี่ปุ่น. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2525.