ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธุรกิจคอนโดมิเนียม : สภาพปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ธุรกิจคอนโดมิเนียม : สภาพปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
นักวิจัย : ชัยนันท์ แย้มสอาด
คำค้น : อาคารชุด
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 7, 25 (เม.ย.-มิ.ย. 2525) 40-48 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1071
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชัยนันท์ แย้มสอาด . (2525). ธุรกิจคอนโดมิเนียม : สภาพปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ชัยนันท์ แย้มสอาด . 2525. "ธุรกิจคอนโดมิเนียม : สภาพปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ชัยนันท์ แย้มสอาด . "ธุรกิจคอนโดมิเนียม : สภาพปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2525. Print.
ชัยนันท์ แย้มสอาด . ธุรกิจคอนโดมิเนียม : สภาพปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2525.