ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บัญญัติ 10 ประการของหนังโฆษณา

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บัญญัติ 10 ประการของหนังโฆษณา
นักวิจัย : กิตติ สิริพัลลภ
คำค้น : ภาพยนตร์โฆษณา
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 10, 40 (ต.ค.-ธ.ค. 2529) 130-134 , 0125-233x , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1067
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กิตติ สิริพัลลภ . (2529). บัญญัติ 10 ประการของหนังโฆษณา.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
กิตติ สิริพัลลภ . 2529. "บัญญัติ 10 ประการของหนังโฆษณา".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
กิตติ สิริพัลลภ . "บัญญัติ 10 ประการของหนังโฆษณา."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2529. Print.
กิตติ สิริพัลลภ . บัญญัติ 10 ประการของหนังโฆษณา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2529.