ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องตรวจสอบวัสดุแบบเคลื่อนย้ายได้โดยเทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลแกมมาเรย์สแกตเทอริง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องตรวจสอบวัสดุแบบเคลื่อนย้ายได้โดยเทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลแกมมาเรย์สแกตเทอริง
นักวิจัย : ศิโรจน์ พยัคฆวงษ์
คำค้น : GAMMA-RAY SCATTERING , BGO DETECTOR , CONCRETE INSPECTION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082546000403
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เครื่องต้นแบบที่ใช้เทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลแกมมาเรย์สแกตเทอริงได้ถูกออกแบบและสร้างขึ้นสำหรับการตรวจสอบโดยไม่ทำลายสำหรับวัสดุที่ผิวหน้าขนาดใหญ่และเป็นระนาบเครื่องตรวจสอบประกอบด้วยต้นกำเนิดรังสีแกมมาจากต้นกำเนิดรังสีซีเซียม - 137 ความแรง5.5 มิลลิคูรี และหัววัดรังสีบิสมัสเจอร์ขนาด 5 ซม. X 5 ซม. อยู่บนโครงเหล็กกล้าขนาด 50ซม. x 80 ซม. และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมกลไกการขับเคลื่อนต้นกำเนิดรังสีและหัววัดให้เคลื่อนที่ไปตามทิศทางและความเร็วที่ต้องการ ลำรังสีแกมมาจะถูกบังคับด้วยตะกั่วกำบังรังสีที่มีความหนา 5 ซม. และทำให้ลำรังสีออกมามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มม. ตกกระทบกับผิวหน้าชิ้นงานเป็นมุมฉาก หัววัดจะถูกหุ้มด้วยตะกั่วกำบังรังสีและวางทำมุม 45องศากับลำรังสีแกมมา ได้ทดสอบเครื่องตรวจสอบวัสดุที่พัฒนาขึ้นโดยเทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลแกมมาเรย์สแกตเทอริงกับคอนกรีตขนาด 40 ซม. X 20 ซม. X 10 ซม. ที่มีขนาดและตำแหน่งของเหล็กเส้นแตกต่างกัน ซึ่งพบว่าผลรวมของดิฟเฟอเรนเชียลสเปกตรัมมีค่าเปลี่ยนแปลงตามขนาดและตำแหน่งของเหล็กเส้น เมื่อทดสอบกับคอนกรีตเสริมเหล็กและพื้นคอนกรีตพบว่าผลรวมของดิฟเฟอเรนเชียลสเปกตรัมก็ไวต่อองค์ประกอบอื่นๆ ด้วยซึ่งทำให้รบกวนค่าที่วัดได้ อย่างไรก็ตามสามารถสรุปได้ว่า เครื่องตรวจสอบวัสดุแบบเคลื่อนย้ายได้โดยเทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลแกมมาเรย์สแกตเทอริงที่พัฒนาขึ้นไวต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในชิ้นงานที่ทดสอบและสามารถประยุกต์ใช้กับการตรวจสอบวัสดุในกรณีเฉพาะได้

บรรณานุกรม :
ศิโรจน์ พยัคฆวงษ์ . (2546). การพัฒนาเครื่องตรวจสอบวัสดุแบบเคลื่อนย้ายได้โดยเทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลแกมมาเรย์สแกตเทอริง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศิโรจน์ พยัคฆวงษ์ . 2546. "การพัฒนาเครื่องตรวจสอบวัสดุแบบเคลื่อนย้ายได้โดยเทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลแกมมาเรย์สแกตเทอริง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศิโรจน์ พยัคฆวงษ์ . "การพัฒนาเครื่องตรวจสอบวัสดุแบบเคลื่อนย้ายได้โดยเทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลแกมมาเรย์สแกตเทอริง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
ศิโรจน์ พยัคฆวงษ์ . การพัฒนาเครื่องตรวจสอบวัสดุแบบเคลื่อนย้ายได้โดยเทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลแกมมาเรย์สแกตเทอริง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.