ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิธีการออกแบบและพัฒนาระบบงานสำหรับคอมพิวเตอร์มือถือโดยใช้สถาปัตยกรรมอิงแบบจำลอง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิธีการออกแบบและพัฒนาระบบงานสำหรับคอมพิวเตอร์มือถือโดยใช้สถาปัตยกรรมอิงแบบจำลอง
นักวิจัย : รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์
คำค้น : MDA , MODELING TECHNOLOGY , UML , PALM , CODE GENERATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082546000198
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ระบบสารสนเทศในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะมีลักษณะเป็นระบบกระจายมากขึ้นการพัฒนาระบบจึงมีความซับซ้อนมากขึ้น และยังต้องสามารถรองรับการทำงานร่วมกันของส่วนต่างๆ ของระบบที่อยู่บนแพลตฟอร์ม หรือใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อสนับสนุนความต้องการดังกล่าว โอเอ็มจีจึงได้เสนอเอ็มดีเอซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งใช้แบบจำลองในระดับต่างๆ ของระบบเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างโปรแกรมของระบบโดยอัตโนมัติ แต่เนื่องจากเอ็มดีเอยังเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่ จึงทำให้การพัฒนาระบบสารสนเทศตามแนวคิดนี้ยังมีภาพที่ไม่ชัดเจนนัก และยังไม่สามารถนำแนวคิดนี้ไปใช้ได้อย่างเต็มที่ในปัจจุบัน วิทยานิพนธ์นี้มีจุดประสงค์ที่จะศึกษาหลักการของแนวคิดเอ็มดีเอ โดยทดลองพัฒนาระบบสารสนเทศขนาดเล็กที่มีตรรกะทางธุรกิจไม่ซับซ้อน เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ และความซับซ้อนในการใช้เอ็มดีเอมาพัฒนาระบบจริงอย่างอัตโนมัติโดยระบบสารสนเทศตัวอย่างที่ใช้เป็นระบบลอตเตอรีออนไลน์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือปาล์ม ซึ่งใช้เจทูเอ็มอีในการพัฒนา และมีการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์บนพีซีซึ่งใช้เจทูอีอี/เซิร์ฟเล็ตในการพัฒนา นอกจากนี้ได้ทำการสำรวจมาตรฐานและเครื่องมือในการพัฒนาระบบซึ่งมีอยู่ในท้องตลาดว่าได้รองรับเอ็มดีเอแล้วมากน้อยเพียงใดจากการทดลองพัฒนาระบบตัวอย่างและการสำรวจเครื่องมือ พบว่าการพัฒนาระบบโดยอัตโนมัติด้วยแนวคิดเอ็มดีเอนั้นจะมีความซับซ้อน เนื่องจากแบบจำลองที่สร้างให้กับระบบงานจะต้องมีรายละเอียดและสะท้อนพฤติกรรมต่างๆ ของระบบเพียงพอและแบบจำลองต่างๆ จะต้องสอดคล้องและสามารถผนวกรวมเป็นภาพรวมของระบบงานที่ชัดเจนให้ได้ อีกทั้งเอ็มดีเอจะกลายเป็นแนวคิดหลักสำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศในอนาคตได้ จำเป็นต้องมีเครื่องมือช่วยในการพัฒนาระบบ ซึ่งมีความสามารถในการรองรับความซับซ้อนจากแบบจำลองในหลายแง่มุม รวมทั้งจะต้องมีมาตรฐานการแปลงแบบจำลองในระดับต่างๆ และมาตรฐานโค้ดที่ชัดเจนสำหรับหลากหลายแพลตฟอร์ม

บรรณานุกรม :
รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์ . (2546). วิธีการออกแบบและพัฒนาระบบงานสำหรับคอมพิวเตอร์มือถือโดยใช้สถาปัตยกรรมอิงแบบจำลอง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์ . 2546. "วิธีการออกแบบและพัฒนาระบบงานสำหรับคอมพิวเตอร์มือถือโดยใช้สถาปัตยกรรมอิงแบบจำลอง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์ . "วิธีการออกแบบและพัฒนาระบบงานสำหรับคอมพิวเตอร์มือถือโดยใช้สถาปัตยกรรมอิงแบบจำลอง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์ . วิธีการออกแบบและพัฒนาระบบงานสำหรับคอมพิวเตอร์มือถือโดยใช้สถาปัตยกรรมอิงแบบจำลอง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.