ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ค่าความสว่างและความส่องสว่างบนพื้นถนนภายในอุโมงค์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ค่าความสว่างและความส่องสว่างบนพื้นถนนภายในอุโมงค์
นักวิจัย : ปริญญา ตันสกุล
คำค้น : ILLUMINANCE , LUMINANCE , TUNNEL LIGHTING
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082546000104
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งเน้นการวิเคราะห์หาค่าความสว่าง (Illuminance) และความส่องสว่าง(Luminance) บนพื้นถนนภายในอุโมงค์รถยนต์โดยใช้วิธีจุดต่อจุดที่คำนึงถึงผลของแสงสะท้อนจากผนังและเพดานของอุโมงค์ โดยได้พัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเพื่อช่วยในการหาค่าความสว่างความส่องสว่างบนพื้นถนน ค่าความสม่ำเสมอของความสว่าง ความสม่ำเสมอรวมและความสม่ำเสมอตามแนวยาวของช่องวิ่งค่าความส่องสว่าง นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานเพื่อช่วยในการออกแบบระบบแสงสว่างภายในอุโมงค์เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมรอบอุโมงค์โดยมีความส่องสว่างที่เหมาะสมอีกด้วย

บรรณานุกรม :
ปริญญา ตันสกุล . (2546). การวิเคราะห์ค่าความสว่างและความส่องสว่างบนพื้นถนนภายในอุโมงค์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปริญญา ตันสกุล . 2546. "การวิเคราะห์ค่าความสว่างและความส่องสว่างบนพื้นถนนภายในอุโมงค์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปริญญา ตันสกุล . "การวิเคราะห์ค่าความสว่างและความส่องสว่างบนพื้นถนนภายในอุโมงค์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
ปริญญา ตันสกุล . การวิเคราะห์ค่าความสว่างและความส่องสว่างบนพื้นถนนภายในอุโมงค์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.