ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้การรังวัดบนภาพถ่ายระยะใกล้สำหรับงานรังวัดความละเอียดสูง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้การรังวัดบนภาพถ่ายระยะใกล้สำหรับงานรังวัดความละเอียดสูง
นักวิจัย : ชาติชาย ไวยสุระสิงห์
คำค้น : DIGITAL CLOSE RANGE PHOTOGRAMMETRY , HIGH PRECISION MEASUREMENT , PRECAMERA CALIBRATION , SELF CAMERA CALIBRATION , INVERSE CAMERA CALIBRATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082545000968
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้ได้นำเอาการสำรวจด้วยภาพถ่ายระยะใกล้มาประยุกต์เข้ากับการวัดรวามละเอียดสูงที่ความถูกต้องในเกณฑ์ 20-80 ไมครอน เพื่อการศึกษากระบวนการนำกล้องถ่ายภาพดิจิตอลความละเอียดสูงที่มีขายอยู่ทั่วไปตามท้องตลาด (ความละเอียดจุดภาพ3 ล้านจุดภาพขึ้นไป) โดยงานวิจัยนี้ใช้กล้องโซนี่ เอส 75 (SONY S-75) มาเก็บข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ชิ้นงานตามกรณีศึกษาที่กำหนดขึ้นจากกรรมวิธีการวัดสอบกล้อง กรรมวิธีการเก็บข้อมูลและจำนวนตำแหน่งถ่ายภาพแบบสมมาตร 4 ตำแหน่ง และ 8 ตำแหน่ง ผลลัพธ์ที่ได้ แสดงถึง การวัดความละเอียดสูงความถูกต้องในระดับ 80 ไมครอนด้วยการวัดจากการสำรวจด้วยภาพถ่าย โดยปัจจัยที่มีผลให้ความถูกต้องของการวัดขนาดให้อยู่ในระดับที่ต้องการได้แก่ จำนวนตำแหน่งถ่ายภาพ กรรมวิธีในการวัดสอบกล้องวิธีการวัดพิกัดภาพ ความถูกต้องของพิกัดหมุดบังคับภาพ ชนิดของเป้า การควบคุมแสงในการถ่ายภาพ

บรรณานุกรม :
ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ . (2545). การประยุกต์ใช้การรังวัดบนภาพถ่ายระยะใกล้สำหรับงานรังวัดความละเอียดสูง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ . 2545. "การประยุกต์ใช้การรังวัดบนภาพถ่ายระยะใกล้สำหรับงานรังวัดความละเอียดสูง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ . "การประยุกต์ใช้การรังวัดบนภาพถ่ายระยะใกล้สำหรับงานรังวัดความละเอียดสูง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ . การประยุกต์ใช้การรังวัดบนภาพถ่ายระยะใกล้สำหรับงานรังวัดความละเอียดสูง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.