ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการรักษาความปลอดภัยในด้านการพิสูจน์ตัวจริงและการตรวจสอบสิทธิในการเรียกใช้ส่วนประกอบซอฟต์แวร์ในเอ็นเตอร์ไพรส์จาวาบีนส์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการรักษาความปลอดภัยในด้านการพิสูจน์ตัวจริงและการตรวจสอบสิทธิในการเรียกใช้ส่วนประกอบซอฟต์แวร์ในเอ็นเตอร์ไพรส์จาวาบีนส์
นักวิจัย : อนงค์พร ไศลวรากุล
คำค้น : SOFTWARE COMPONENT , AUTHENTICATION , AUTHORIZATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082545000814
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในปัจจุบันมีการนำส่วนประกอบซอฟต์แวร์มาใช้ในการสร้างและพัฒนาระบบงานซอฟต์แวร์อย่างแพร่หลาย ซึ่งสถาปัตยกรรมเอ็นเตอร์ไพรส์จาวาบีนส์เป็นแนวคิดหนึ่งของการนำส่วนประกอบซอฟต์แวร์มาใช้ ปัญหาหนึ่งของการใช้ส่วนประกอบซอฟต์แวร์คือการรักษาความมั่นคงในการเรียกใช้ส่วนประกอบซอฟต์แวร์ ซึ่งการรักษาความมั่นคงนี้โดยส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ตัวจริงผู้เรียกใช้ และการจำกัดสิทธิในการเรียกใช้ ดังนั้นวิทยานิพนธ์นี้จึงเสนอแนวทางในการรักษาความมั่นคงด้านการพิสูจน์ตัวจริงและการจำกัดสิทธิในการเรียกใชส่วนประกอบซอฟต์แวร์ โดยการนำผลิตภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรส์จาวาบีนส์เซิฟเวอร์ มาเป็นกรณีศึกษา และนำข้อกำหนดซีซีมาสร้างเป็นโครงร่างหัวข้อในการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทั้งสอง ซึ่งจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบทำให้พบข้อดีและข้อด้อยของผลิตภัณฑ์ จึงได้นำเสนอแนวทางด้านรักษาความมั่นคงให้สำหรับผู้พัฒนาเอ็นเตอร์ไพรส์จาวาบีนส์เซิฟเวอร์และผู้ใช้หรือผู้พัฒนาเอ็นเตอร์ไพรส์บีน เพื่อช่วยเสริมความมั่นคงในการใช้เทคโนโลยีเอ็นเตอร์ไพรส์จาวาบีนส์

บรรณานุกรม :
อนงค์พร ไศลวรากุล . (2545). การวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการรักษาความปลอดภัยในด้านการพิสูจน์ตัวจริงและการตรวจสอบสิทธิในการเรียกใช้ส่วนประกอบซอฟต์แวร์ในเอ็นเตอร์ไพรส์จาวาบีนส์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อนงค์พร ไศลวรากุล . 2545. "การวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการรักษาความปลอดภัยในด้านการพิสูจน์ตัวจริงและการตรวจสอบสิทธิในการเรียกใช้ส่วนประกอบซอฟต์แวร์ในเอ็นเตอร์ไพรส์จาวาบีนส์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อนงค์พร ไศลวรากุล . "การวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการรักษาความปลอดภัยในด้านการพิสูจน์ตัวจริงและการตรวจสอบสิทธิในการเรียกใช้ส่วนประกอบซอฟต์แวร์ในเอ็นเตอร์ไพรส์จาวาบีนส์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
อนงค์พร ไศลวรากุล . การวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการรักษาความปลอดภัยในด้านการพิสูจน์ตัวจริงและการตรวจสอบสิทธิในการเรียกใช้ส่วนประกอบซอฟต์แวร์ในเอ็นเตอร์ไพรส์จาวาบีนส์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.