ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเทคนิคการส่งผ่านร่วมกับการแผ่รังสีสำหรับคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเทคนิคการส่งผ่านร่วมกับการแผ่รังสีสำหรับคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี
นักวิจัย : เสกสรร สาธุธรรม
คำค้น : COMPUTED TOMOGRAPHY , GRAMMA CT
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082543001173
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาเทคนิคการส่งผ่านร่วมกับการแผ่รังสีเพื่อการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟีซึ่งใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย โดยปรับปรุงระบบสแกนเก็บข้อมูลโปรโฟล์จากเทคนิคการส่งผ่านรังสีที่มีอยู่เดิมให้เป็นระบบสแกนที่สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งเทคนิคการส่งผ่านรังสีและการแผ่รังสีแกมมาโดยใช้ซีเซียม 137 ความแรง 30 มิลลิคูรี เป็นต้นกำเนิดรังสีแบบเทคนิคการส่งผ่าน และใช้ต้นกำเนิดรังสีแกมมาชนิดต่าง ๆ รวม 4 ชนิด บรรจุอยู่ภายในชิ้นงานทดสอบที่ออกแบบไว้รวม 10 ชิ้น เป็นต้นกำเนิดรังสีสำหรับเทคนิคการแผ่รังสีซึ่งได้แก่ ซีเซียม-137 ความแรง 20 ไมโครคูรี อิริเดียม-192 ความแรง 5 และ500 ไมโครคูรี เทคนิเซียม-99('m) ความแรง 180 ไมโครคูรี และไอโอดีน-131ความแรง 865 ไมโครคูรี ใช้หัววัดรังสีแบบซิลทิลเลชันชนิดโซเดียมไอโอไดด์(ทัลเลียม) ขนาด 2"x2" จัดระบบวัดรังสีโดยมีอุปกรณ์บังคับลำรังสีให้เป็นรังสีแคบ ขนาดลำรังสี 3 มิลลิเมตร เก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องวิเคราะห์แบบหลายช่องที่ควบคุมการทำงานโดยไมโครคอมพิวเตอร์ผ่านวงจรเชื่อมโยงสัญญาณ ระบบนี้สามารถใช้กับชิ้นงานทดสอบที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 30เซนติเมตร และหนักไม่เกิน 500 กรัม จากการทดสอบชิ้นงาน 10 ชิ้น โดยใช้เทคนิคการส่งผ่านรังสีร่วมกับการแผ่รังสีพบว่า คุณภาพของภาพโทโมกราฟีที่ได้ให้ผลเป็นที่น่าพอใจ

บรรณานุกรม :
เสกสรร สาธุธรรม . (2543). การพัฒนาเทคนิคการส่งผ่านร่วมกับการแผ่รังสีสำหรับคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เสกสรร สาธุธรรม . 2543. "การพัฒนาเทคนิคการส่งผ่านร่วมกับการแผ่รังสีสำหรับคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เสกสรร สาธุธรรม . "การพัฒนาเทคนิคการส่งผ่านร่วมกับการแผ่รังสีสำหรับคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
เสกสรร สาธุธรรม . การพัฒนาเทคนิคการส่งผ่านร่วมกับการแผ่รังสีสำหรับคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.