ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับระบบการจัดการสุขภาพไก่เนื้อ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับระบบการจัดการสุขภาพไก่เนื้อ
นักวิจัย : ธีระวุฒิ นวลแสง
คำค้น : BROILER , DATABASE , HEALTH , PROGRAM
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082543000606
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับระบบการจัดการสุขภาพไก่เนื้อ โดยใช้โปรแกรม Microsoft(+,โ) Access 97 for windowในการพัฒนา เพื่อช่วยในการปรับปรุงผลผลิต แก้ไขปัญหาสุขภาพไก่เนื้อ และปัญหาที่เกี่ยวเนื่องด้านสาธารณสุข โดยฐานข้อมูลสามารถส่งข้อมูลไปยังโปรแกรมคำนวณทางสถิติต่าง ๆ ได้ เช่น โปรแกรม SPSS โปรแกรมนี้ถูกพัฒนาอย่างเป็นระบบทั้งในด้านการวิเคราะห์ผลผลิตสถานภาพด้านสุขภาพ และความเกี่ยวเนื่องกันด้านสาธารณสุข หลังจากศึกษาข้อมูลการผลิตทั้งหมดมีข้อมูลที่สำคัญ 4 ส่วนคือ ข้อมูลจากการทำงานประจำวัน และประจำสัปดาห์ ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการ ข้อมูลด้านสุขภาพ และข้อมูลมาตรฐานการผลิต จึงพัฒนาโปรแกรมนี้และประเมินผลจนครบถ้วนตามความต้องการ และมีความเหมาะสมกับฟาร์มไก่เนื้อในประเทศไทย และทดลองใช้งานในฟาร์มไก่เนื้อจำนวน 5 ฟาร์ม ๆ ละ 6 ฝูง รวมจำนวนไก่เข้าเลี้ยงทั้งหมด 863,668 ตัว ข้อมูลของแต่ละฟาร์มถูกนำมาวิเคราะห์ ซึ่งพบว่ามีปัญหาที่สำคัญระหว่างการผลิต ได้แก่ ปัญหาอันเกิดจากการจัดการ และปัญหาด้านสุขภาพ เป็นผลให้ผลผลิตลดต่ำลงในช่วงท้ายของการเลี้ยง ปัญหาสุขภาพของไก่เนื้อสัมพันธ์กับการติดเชื้อรา การติดเชื้อโรคนิวคาสเซิล และโรคหลอดลมอักเสบ และยังพบอุบัติการณ์ของยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อไก่จากไก่ในฟาร์มที่ศึกษา

บรรณานุกรม :
ธีระวุฒิ นวลแสง . (2543). การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับระบบการจัดการสุขภาพไก่เนื้อ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธีระวุฒิ นวลแสง . 2543. "การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับระบบการจัดการสุขภาพไก่เนื้อ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธีระวุฒิ นวลแสง . "การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับระบบการจัดการสุขภาพไก่เนื้อ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
ธีระวุฒิ นวลแสง . การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับระบบการจัดการสุขภาพไก่เนื้อ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.