ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิธีการแปรผันพลังงานของปัญหาค่าขอบทางไฟฟ้าสถิตในตัวกลางแบบไม่เชิงเส้น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิธีการแปรผันพลังงานของปัญหาค่าขอบทางไฟฟ้าสถิตในตัวกลางแบบไม่เชิงเส้น
นักวิจัย : พัฒนชัย จันทร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082543000343
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการแก้ปัญหาค่าขอบทางไฟฟ้าสถิตในตัวกลางแบบไม่เชิงเส้นด้วยวิธีการแปรผันพลังงาน โดยพิจารณาปัญหาของวัสดุเชิงประกอบของสารไดอิเล็กทริก สมบัติของวัสดุชนิดนี้สามารถคำนวณได้จากผลเฉลยของปัญหาค่าขอบทางไฟฟ้าสถิต แต่เนื่องจากความซับซ้อนของปัญหาจึงไม่สามารถหาผลเฉลยที่แม่นตรงได้ ได้มีวิธีการสำหรับประมาณผลเฉลยปัญหานี้อยู่หลายวิธีด้วยกัน ในที่นี้ได้เลือกวิธีการแปรผันพลังงานในการแก้ปัญหาโดยจะแสดงให้เห็นว่าเมื่อใช้วิธีนี้ในวัสดุเชิงประกอบแบบเชิงเส้น จะไดผลเฉลยที่แม่นตรงเช่นเดียวกับวิธีอื่น ๆ และเมื่อประยุกต์ใช้ในวัสดุเชิงประกอบไม่เชิงเส้นแบบเข้ม จะได้ผลเฉลยที่ดีพอควร ซึ่งสามารถทำให้ผลเฉลยแม่นตรงขึ้นได้จากการเพิ่มพารามิเตอร์ลงในฟังก์ชันศักย์ทดลองเริ่มต้น นอกจากนี้ยังได้แก้ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นมาตามลำดับ เช่น ในระบบที่มีทรงกลมไดอิเล็กทริกแบบไม่เชิงเส้น ล้อมรอบด้วยตัวกลางไดอิเล็กทริกอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งทั้งหมดอยู่ภายในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ และเมื่อเปรียบเทียบผลกับวิธีเพอร์เทอร์เบชันอันดับที่ 1 ผลที่ได้มีค่าใกล้เคียงกันเมื่อพิจารณาค่าพารามิเตอร์ที่แสดงความไม่เป็นเชิงเส้น (+,l) ที่ค่าน้อย แต่เมื่อพิจารณาที่ค่า (+,l) มีค่ามากขึ้นผลเฉลยจากวิธีการแปรผันจะทำให้ค่าฟังก์ชันศักย์และค่าส่วนประกอบแนวฉากของการกระจัดทางไฟฟ้าที่ผิวทรงกลมไดอิเล็กทริก มีค่าต่อเนื่องมากกว่าวิธีเพอร์เทอร์เบชันเล็กน้อย

บรรณานุกรม :
พัฒนชัย จันทร . (2543). วิธีการแปรผันพลังงานของปัญหาค่าขอบทางไฟฟ้าสถิตในตัวกลางแบบไม่เชิงเส้น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พัฒนชัย จันทร . 2543. "วิธีการแปรผันพลังงานของปัญหาค่าขอบทางไฟฟ้าสถิตในตัวกลางแบบไม่เชิงเส้น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พัฒนชัย จันทร . "วิธีการแปรผันพลังงานของปัญหาค่าขอบทางไฟฟ้าสถิตในตัวกลางแบบไม่เชิงเส้น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
พัฒนชัย จันทร . วิธีการแปรผันพลังงานของปัญหาค่าขอบทางไฟฟ้าสถิตในตัวกลางแบบไม่เชิงเส้น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.