ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบัติทางกายภาพและเชิงกลของพอลิ(สไตรีน-โค-บิวทิลอะคริเลต) และพอลิ(สไตรีน-โค-อะคริลาไมด์) ที่มีไม้ยางพาราประกอบ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สมบัติทางกายภาพและเชิงกลของพอลิ(สไตรีน-โค-บิวทิลอะคริเลต) และพอลิ(สไตรีน-โค-อะคริลาไมด์) ที่มีไม้ยางพาราประกอบ
นักวิจัย : อุศนา สุคนธ์พานิช
คำค้น : RUBBERWOOD , IMPREGNATION , COMPOSITE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082543000250
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เป็นการเตรียมไม้ยางพารา-พอลิ(สไตรีน-โค-บิวทิลอะคริเลต) และพอลิ(สไตรีน-โค-อะคริลาไมด์)คอมโพสิตด้วยวิธีอิมเพรกเนชันไม้ยางพาราด้วยมอนอเมอร์ผสมโดยศึกษาผลของชนิดตัวริเริ่มปฏิกิริยา ปริมาณของตัวริเริ่มปฏิกิริยาที่มีผลต่อความหนืดและอัตราส่วนของโมโนเมอร์ รวมทั้งศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการเตรียมตัวอย่างเช่น เวลาที่ใช้ในการดึงอากาศออกจากช่องว่างในเซลไม้เวลาที่ใช้แช่ชิ้นตัวอย่างในส่วนผสมโดยแปรเปลี่ยนค่าเหล่านั้นให้แตกต่างกันในการเตรียมแต่ละตัวอย่าง และศึกษาผลกระทบที่มีต่อสมบัติความเสถียรทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของตัวอย่างที่เตรียมขึ้นเปรียบเทียบกับไม้ยางพาราธรรมชาติ ผลการศึกษาพบว่าเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ 2 ส่วนต่อของผสมมอนอเมอร์100 ส่วนมีความเหมาะสมในการใช้เตรียมตัวอย่าง และสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการเตรียมตัวอย่างเป็นดังนี้ คือ เวลาที่ใช้ในการดึงอากาศออกจากช่องว่างในเซลไม้ 2 ชั่วโมง และเวลาที่ใช้ในการแช่ชิ้นตัวอย่าง 4 ชั่วโมง ซึ่งตัวอย่างไม้ยางพารา-พอลิ(สไตรีน-โค-บิวทิลอะคริเลต) และพอลิ(สไตรีน-โค-อะคริลาไมด์)คอมโพสิตที่เตรียมขึ้นจากสภาวะดังกล่าวมีสมบัติความเสถียรทางขนาดคือ ค่าการดูดซับน้ำประมาณ 18-34% ซึ่งต่ำกว่าไม้ยางพาราธรรมชาติ และสมบัติเชิงกลคือค่ามอดูลัสยืดหยุ่นประมาณ 7951-10165 เมกกะปาสคาล ความทนแรงบิดงอประมาณ115-159 เมกกะปาสคาล การทนแรงอัดประมาณ 67-90 เมกกะปาสคาลซึ่งสมบัติเหล่านี้สูงกว่าไม้ยางพาราธรรมชาติ

บรรณานุกรม :
อุศนา สุคนธ์พานิช . (2543). สมบัติทางกายภาพและเชิงกลของพอลิ(สไตรีน-โค-บิวทิลอะคริเลต) และพอลิ(สไตรีน-โค-อะคริลาไมด์) ที่มีไม้ยางพาราประกอบ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อุศนา สุคนธ์พานิช . 2543. "สมบัติทางกายภาพและเชิงกลของพอลิ(สไตรีน-โค-บิวทิลอะคริเลต) และพอลิ(สไตรีน-โค-อะคริลาไมด์) ที่มีไม้ยางพาราประกอบ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อุศนา สุคนธ์พานิช . "สมบัติทางกายภาพและเชิงกลของพอลิ(สไตรีน-โค-บิวทิลอะคริเลต) และพอลิ(สไตรีน-โค-อะคริลาไมด์) ที่มีไม้ยางพาราประกอบ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
อุศนา สุคนธ์พานิช . สมบัติทางกายภาพและเชิงกลของพอลิ(สไตรีน-โค-บิวทิลอะคริเลต) และพอลิ(สไตรีน-โค-อะคริลาไมด์) ที่มีไม้ยางพาราประกอบ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.